Wersja do druku

Opublikowano: 2013-09-27 12:53:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej - Malżyce - Górki Budziszowskie, odcinek od km 0+000 do km 0+643 oraz od km 1+313 do km 1+699.

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-52 Nowiny za cenę ofertową ryczałtową brutto - 224097,11 zł. który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 869
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-09-05 13:14:37
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu