Wersja do druku

Opublikowano: 2014-09-02 10:12:45

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dł. 354 mb- nawalny deszcz 2013 r

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SZAR - BUD s.c Szarbia Zwierzynecka 107, 28-530 Skalbmierz za cenę ofertową ryczałtową brutto - 86781,37 złPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 914
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2014-08-13 12:50:49
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu