Wersja do druku

Opublikowano: 2014-09-02 10:19:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+666 do km 1+122, na dł. 456 mb- nawalny deszcz 2013 r

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z. o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę ofertową ryczałtową brutto - 99444,22 złPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 927
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2014-08-13 13:59:04
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu