Wersja do druku

Opublikowano: 2014-10-09 14:04:07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin

Wynik postepowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 08.10.2014 r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 928
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2014-09-30 14:28:09
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu