Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-07 14:01:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, działka nr ewid. 73, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Cieszkowy, działki nr ewid. 10, 239, 953, odcinek od km 0+000 do km 0+200 oraz od km 0+700 do km 1+720, na dł. 1220 mb

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Artur Piwowar, Wola Murowana, Zakładowa 17, 26-052 Nowiny za cenę ofertową brutto - 264127,37 złPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 966
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2015-03-13 10:57:05
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu