Wersja do druku

Zamawiający:

GMINA CZARNOCIN

Adres:
CZARNOCIN
28-506 CZARNOCIN

Kontakt:
tel. 413512028, fax. 413512029
E-mail:i.blaszczyk@czarnocin.com.pl
Strona www: bip.czarnocin.com.pl

Numer ID: 341

Data publikacji:
2017-09-13 12:53:00

Przedmiot: "Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid.81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb"

Treść przetargu:

Treść ogłoszenia w załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu BG.271.24.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ- Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0 + 095, na dł. 95 mb

 Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 469
Wprowadził do systemu: Iwona Błaszczyk, data: 2017-09-13 12:53:00
Opublikował: Iwona Błaszczyk, data publikacji: 2017-09-13 12:53:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu