Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-06-19 14:14:11
Wygasł: 2018-07-04

Przebudowa drogi w Sokolinie, działki nr ewid. 123, 294/1, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dł. 150 mb

Opublikowany: 2018-06-19 12:54:31
Wygasł: 2018-07-04

Przebudowa drogi w miejscowości Koryto, działka nr ewid. 662, odcinek od km 0+257 do km 0+262

Opublikowany: 2018-06-18 11:12:37
Wygasł: 2018-06-28

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowany: 2018-06-13 15:22:22
Wygasł: 2018-06-28

Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Soboszów, Gmina Czarnocin

Opublikowany: 2018-05-24 09:48:16
Wygasł: 2018-05-30

Jednorazowe mechaniczne wykoszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany: 2018-05-16 14:45:00
Wygasł: 2018-06-04

Przebudowa drogi w miejscowości Koryto, działka nr ewid. 662, odcinek od km 0+257 do km 0+262

Opublikowany: 2018-05-10 14:58:32
Wygasł: 2018-05-25

Przebudowa drogi gminnej Kolosy-Zbór, działki nr ewid. 171, 182, odcinek od km 0+600 do km 0+935, na dł. 335 mb

Opublikowany: 2018-05-07 14:29:28
Wygasł: 2018-05-17

Odpłatna usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn. Dożynki Powiatowe w Czarnocinie 2018

Opublikowany: 2018-04-17 11:44:52
Wygasł: 2018-04-24

Zakup i dostawa defibrylatora AED z szafką współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Opublikowany: 2018-04-17 11:38:09
Wygasł: 2018-04-24

Zakup i dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Opublikowany: 2018-04-17 11:28:09
Wygasł: 2018-04-24

Zakup i dostawa rozpieracza cylindrycznego współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Opublikowany: 2018-04-17 11:20:43
Wygasł: 2018-04-24

Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Opublikowany: 2018-03-29 15:06:44
Wygasł: 2018-04-12

Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie

Opublikowany: 2018-03-28 18:52:38
Wygasł: 2018-04-12

Przebudowa drogi gminnej Nr 317004T Czarnocin - Koryto - Kamyszów, działka nr ewid. 405, odcinek od km 2+606 do km 2+751, na dł. 145 mb

Opublikowany: 2018-03-26 14:49:17
Wygasł: 2018-04-10

Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Czarnocin

Opublikowany: 2018-03-26 14:49:12
Wygasł: 2018-04-10

Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Bieglów

Opublikowany: 2018-03-12 13:26:10
Wygasł: 2018-03-20

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r

Opublikowany: 2018-03-01 13:38:28
Wygasł: 2018-03-16

Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany: 2018-01-31 12:06:46
Wygasł: 2018-02-12

Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-12-18 19:42:17
Wygasł: 2017-12-27

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>