Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin”

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka 3, od km 0+000 do km 0+381, na dł. 381 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa i wymiana okien wraz z parapetami i obróbką w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszkowach.

Opublikowany:
Wygasł:

Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha zapisana w KW K[1]/00034046/5

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonych w Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha

Opublikowany:
Wygasł:

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2014 roku na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 488 i 489 od działek nr 490 oraz 441 położonych w miejscowości Swoszowice

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości nr 815 położonych w miejscowości Zagajów

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin


znalezionych: 395 na 20 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>