Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2014 roku na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 488 i 489 od działek nr 490 oraz 441 położonych w miejscowości Swoszowice

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości nr 815 położonych w miejscowości Zagajów

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2014

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2014 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2014 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Opublikowany:
Wygasł:

Zimowe utrzymanie dróg gminych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa opału dla budynku użyteczności publicznej w gminie Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice, odcinek od km 0+363 do km 0+503, na dł. 140 mb, działka nr ewid. 497 obręb Mękarzowice

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej - Malżyce - Górki Budziszowskie, odcinek od km 0+000 do km 0+643 oraz od km 1+313 do km 1+699.

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa żywności dla stołówki w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa węgla eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa Węgla eko-groszku dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach


znalezionych: 380 na 19 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>