Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do 0+270, na dł. 270 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do 0+270, na dł. 270 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - "Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2012 roku na terenie Gminy Czarnocin"

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka, odcinek od km 0+000 do km 0+550 na dł. 550 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy, odcinek od km 0+000 do km 0+715, na dł. 715 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na wykonanie 15 sztuk ławek parkowych wraz montażem przy boisku sportowym w Sokolinie.

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby biężącego utrzymania dróg gminnych w 2012 roku wraz z rozładunkiem polegającym na rozcieleniu tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zagajowie oznaczonej jako działka Nr 884/2 o powierzchni 1.000 m2

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego dla gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko-weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

REALIZACJA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ OGÓŁNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE

Opublikowany:
Wygasł:

REALIZACJA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ OGÓŁNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W CIESZKOWACH.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Urzędu Gminy w Czarnocinie na 2012 rok.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na dostawę art. biurowych

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.


znalezionych: 347 na 18 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>