Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej - Malżyce - Górki Budziszowskie, odcinek od km 0+000 do km 0+643 oraz od km 1+313 do km 1+699.

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa żywności dla stołówki w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa węgla eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa Węgla eko-groszku dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa opału dla Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych wraz z montażem na samochodzie dla OSP w Sokolinie, gm. Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa żywności dla stołówek w Szkole Podstawowej w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Turnawiec dz. nr ewid. 53, 103 odcinek od km 0+000 do km 1+375, dł. 1375 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Zakup oleju napędowego celem dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP I DOSTAWA RIDERA WRAZ Z PRZYCZEPĄ

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa opału dla nauczycieli emerytów z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółki Bugaj i Podlesie

Opublikowany:
Wygasł:

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku do celów rekreacyjno - wypoczynkowych w miejscowości Swoszowice

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuślice oraz zakup wyposażenia do budynku

Opublikowany:
Wygasł:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2013 roku na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013 roku wraz z rozcieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0-696 do 0+905, na dł 209 mb; 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Błonia, odcinek od 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>