Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przebudowy drogi gminnej Malżyce – Zagaje Stradowskie od km 0+975 do km 1+225 Gmina Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Z 2010r nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami/ "Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie."

Opublikowany:
Wygasł:

Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe związane z przebudową kominów i pokryciem stropodachu papą termozgrzewalną budynku gimnazjum w Cieszkowach oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku Gimnazjum w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy.

Opublikowany:
Wygasł:

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN na działce nr ewidencyjny 251/4

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadania pn: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN NA DZIAŁCE NUMER EWIDENCYJNY 251/4

Opublikowany:
Wygasł:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późnieszymi zmianami/ Przedmiot zamówienia: Roboty ziemne i odwodnieniowe w sołectwach gminy Czarnocin w 2011 roku.

Opublikowany:
Wygasł:

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE W SOŁECTWACH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN W 2011 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty ziemne i odwodnieniowe w sołectwach na terenie gminy Czarnocin w 2011r.

Opublikowany:
Wygasł:

Gmina Czarnocin ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe związane z wymianą zniszczonych podłóg w pomieszczeniach korytarza parteru i I piętra oraz klasy 0 na parterze a także wymiana boazerii i 1 szt drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na transport kamienia dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2011 roku.

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty ziemne i odwodnieniowe w sołectwach na terenie gminy Czarnocin w 2011r. UNIEWAŻNIONY

Opublikowany:
Wygasł:

Protokół z rostrzygnięcia przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro na Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin.

Opublikowany:
Wygasł:

Wyjaśnienie dot. postępowania o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy.

Opublikowany:
Wygasł:

Zmiana załącznika nr 2 w rozdziale E - formularz ofertowy do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek


znalezionych: 378 na 19 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>