Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg w 2008r

Opublikowany:
Wygasł:

Remont sanitariatów w szkole podstawowej w Sokolinie i gimnazjum Cieszkowy

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup węgla i miału do szkół podstawowych , gimnazjum, budynku Urzędu Gminy i nuczycieli emerytów.

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 200708

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego służącego do przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin.

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej fragment zabytkowego parku podworskiego.

Opublikowany:
Wygasł:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie robót ziemnych na terenie gminy Czarnocin w 2008 roku .

Opublikowany:
Wygasł:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg ograniczony na transport kamienia dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2008 roku.

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej fragment zabytkowego parku podworskiego, na której znajduje się dawny zbór ariański położonej w Cieszkowach oznaczoną jako działka Nr 250/1 o powierzchni 0,13 ha. KW – 15373.

Opublikowany:
Wygasł:

GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na zadanie - “ Wzbogacenie atrakcyjności wsi Czarnocin “

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 200708

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie robót ziemnych na terenie gminy Czarnocin w 2007 roku .

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg ograniczony na transport kamienia dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2007 roku.

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości:

Opublikowany:
Wygasł:

„ Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie „

Opublikowany:
Wygasł:

Nieruchomość zabudowana, budynkiem sklepowym położona w Zagajowie oznaczona jako działka gruntu Nr 181/1 o pow. 0,06 ha., która posiada księgę wieczystą KW 36848

Opublikowany:
Wygasł:

Remont drogi gminnej Mękarzowice – Kostrzeszyn na długości 495 mb“ współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Opublikowany:
Wygasł:

zakup węgla i miału do szkół podstawowych , gimnazjum i budynku Urzędu Gminy

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w Gminie Czarnocin w 2006r

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego służącego do przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin


znalezionych: 369 na 19 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>