Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-09-28 10:35:36
Wygasł: 2017-10-16

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość

Opublikowany: 2017-09-20 19:57:39
Wygasł: 2017-10-05

Przebudowa drogi w miejscowości Stradów, działki nr ewid. 559, 551/1,546, odcinek od km 0+000 do km 0+140, na dł. 140 mb

Opublikowany: 2017-09-18 15:06:00
Wygasł: 2017-10-25

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 160, położona w obrębie nr 8, w miejscowości Kolosy, stanowiąca własność Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-09-13 12:53:26
Wygasł: 2017-09-28

"Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid.81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb"

Opublikowany: 2017-09-08 16:44:02
Wygasł: 2017-09-25

Przebudowa drogi Czarnocin-Mękarzowice, działka nr ewid. 823, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dł. 150 mb

Opublikowany: 2017-09-05 12:30:05
Wygasł: 2017-09-20

Przebudowa drogi Mękarzowice - Ujęcie, działki nr ewid. 71, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+210, na dł. 210 mb

Opublikowany: 2017-08-31 08:39:30
Wygasł: 2017-09-11

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie

Opublikowany: 2017-08-30 19:54:23
Wygasł: 2017-09-14

Przebudowa drogi Stradów-Dębiany, działki nr ewid. 371,37,355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dł. 600 mb

Opublikowany: 2017-08-30 19:43:29
Wygasł: 2017-09-14

Przebudowa drogi Będziaki- Soboszów, działka nr ewid. 82, odcinek od km 0+000 do km 0+300, na dł. 300 mb

Opublikowany: 2017-08-28 14:41:34
Wygasł: 2017-09-12

Przebudowa drogi Kolosy - Charzowice, działka nr ewid. 24, odcinek od km 0+000 do km 0+300, na dł. 300 mb

Opublikowany: 2017-08-28 14:30:55
Wygasł: 2017-09-12

Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb

Opublikowany: 2017-08-10 13:07:28
Wygasł: 2017-08-25

Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb

Opublikowany: 2017-08-09 10:29:20
Wygasł: 2017-08-18

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin w wysokości 1.794.496,00 zł

Opublikowany: 2017-08-07 13:54:33
Wygasł: 2017-08-16

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Czarnocin

Opublikowany: 2017-08-01 08:18:03
Wygasł: 2017-08-07

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa pompowni wody wraz przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie "

Opublikowany: 2017-07-24 14:20:16
Wygasł: 2017-07-28

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie"

Opublikowany: 2017-07-24 14:11:00
Wygasł: 2017-07-28

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie"

Opublikowany: 2017-07-20 14:38:30
Wygasł: 2017-07-28

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin"

Opublikowany: 2017-07-20 14:37:20
Wygasł: 2017-07-28

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie"

Opublikowany: 2017-07-19 14:25:04
Wygasł: 2017-08-03

Przebudowa drogi Sokolina, działka nr ewid. 27, odcinek od km 0+000 do km 0+420, na dł. 420 mb


znalezionych: 380 na 19 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>