Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-07-24 14:11:00
Wygasł: 2017-07-28

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie"

Opublikowany: 2017-07-20 14:38:30
Wygasł: 2017-07-28

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin"

Opublikowany: 2017-07-20 14:37:20
Wygasł: 2017-07-28

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie"

Opublikowany: 2017-07-19 14:25:04
Wygasł: 2017-08-03

Przebudowa drogi Sokolina, działka nr ewid. 27, odcinek od km 0+000 do km 0+420, na dł. 420 mb

Opublikowany: 2017-07-18 14:17:06
Wygasł: 2017-08-02

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-07-18 11:48:00
Wygasł: 2017-07-24

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie"

Opublikowany: 2017-07-17 14:34:03
Wygasł: 2017-07-24

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie"

Opublikowany: 2017-07-05 12:10:28
Wygasł: 2017-07-14

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-07-05 10:32:46
Wygasł: 2017-07-19

Usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn. "Gminne Dożynki w Czarnocinie 2017"

Opublikowany: 2017-06-28 15:06:18
Wygasł: 2017-07-13

Budowa pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie

Opublikowany: 2017-06-28 13:36:28
Wygasł: 2017-07-13

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-06-22 14:23:20
Wygasł: 2017-07-07

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-06-22 14:14:12
Wygasł: 2017-07-07

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-06-22 13:51:09
Wygasł: 2017-07-07

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-06-14 12:33:03
Wygasł: 2017-06-28

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-05-25 13:50:19
Wygasł: 2017-06-19

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr ewid. 77 w miejscowości Zagajów, odcinek od km 0+000 do km 0+210, na dł. 210 mb

Opublikowany: 2017-05-25 12:38:20
Wygasł: 2017-06-09

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 89 i 115 w miejscowości Turnawiec, odcinek od km 0+000 do km 0+773, na dł. 773 mb

Opublikowany: 2017-05-08 13:49:09
Wygasł: 2017-05-23

Budowa ogrodzenia wokół remizo-świetlicy w Swoszowicach gm. Czarnocin

Opublikowany: 2017-05-05 12:07:07
Wygasł: 2017-05-22

Malowanie pomieszczeń i montaż pieca w remizo-świetlicy w Korycie gm. Czarnocin

Opublikowany: 2017-04-12 14:21:23
Wygasł: 2017-04-24

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>