Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-04-12 14:12:43
Wygasł: 2017-04-21

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przedmiarem oraz zleceniem przygotowania mapy do celów projektowych w skali 1:500

Opublikowany: 2017-03-17 11:51:32
Wygasł: 2017-03-23

Remont i bieżąca konserwacja dróg i rowów gminnych w 2017 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2017-03-07 11:24:11
Wygasł: 2017-03-22

Przebudowa drogi gminnej Kolosy-Kopalnia, działki nr ewid. 455, 425, 730, odcinek od km 0+000 do km 0+534, na dł. 534 mb

Opublikowany: 2017-03-06 10:35:16
Wygasł: 2017-03-14

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Opublikowany: 2017-03-03 09:57:30
Wygasł: 2017-03-10

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2017 roku oraz usługi walcem drogowym

Opublikowany: 2017-02-17 13:03:10
Wygasł: 2017-03-06

Sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz 315004M

Opublikowany: 2017-01-20 13:51:25
Wygasł: 2017-02-06

SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI JELCZ 315004M

Opublikowany: 2016-12-05 14:08:36
Wygasł: 2016-12-14

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2017 roku.

Opublikowany: 2016-11-25 08:07:26
Wygasł: 2016-12-08

Wykonanie studium Wykonalności dla zadania Budowa biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2016-11-21 14:14:12
Wygasł: 2016-11-24

Informacja o wynikach przetargu na realizację zamówienia "Przebudowa dróg w miejscowościach Kolosy, Sokolina i Stradów w Gminie Czarnocin" - Zadanie nr 3

Opublikowany: 2016-11-18 20:28:54
Wygasł: 2016-12-05

Przebudowa dróg w miejscowościach Kolosy i Sokolina w Gminie Czarnocin

Opublikowany: 2016-11-03 20:53:41
Wygasł: 2016-11-18

Przebudowa dróg w miejscowościach Kolosy, Sokolina i Stradów w Gminie Czarnocin

Opublikowany: 2016-10-25 21:36:54
Wygasł: 2016-11-02

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2016-10-13 11:02:03
Wygasł: 2016-10-21

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2016-10-03 14:10:59
Wygasł: 2016-10-13

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2016-09-27 13:49:12
Wygasł: 2016-10-12

Przebudowa drogi gminnej Dębiany - Soboszów, działki nr ewid. 110/2, 461, odcinek od km 0+273 do km 0+396 oraz km 0+521 do km 1+455, na dł. 1057 mb

Opublikowany: 2016-09-07 14:13:03
Wygasł: 2016-09-23

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Opublikowany: 2016-09-01 14:33:50
Wygasł: 2016-09-15

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie”

Opublikowany: 2016-07-26 14:25:53
Wygasł: 2016-08-10

Przebudowa drogi gminnej Zagajów-Charbinowice, działka nr ewid. 311, odcinek od km 1+400 do km 2+695, na dł. 1295 mb

Opublikowany: 2016-07-19 14:05:49
Wygasł: 2016-08-03

Przebudowa drogi gminnej Zagajów-Zagajów Podlesie, działki nr ewid. 498, 591, 812, 885, odcinek od km 0+000 do km 1+213, na dł. 1213 mb


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>