Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-06-28 15:06:18
Wygasł: 2017-07-13

Budowa pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie

Opublikowany: 2017-06-28 13:36:28
Wygasł: 2017-07-13

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-06-22 14:23:20
Wygasł: 2017-07-07

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-06-22 14:14:12
Wygasł: 2017-07-07

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-06-22 13:51:09
Wygasł: 2017-07-07

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-06-14 12:33:03
Wygasł: 2017-06-28

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-05-25 13:50:19
Wygasł: 2017-06-19

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr ewid. 77 w miejscowości Zagajów, odcinek od km 0+000 do km 0+210, na dł. 210 mb

Opublikowany: 2017-05-25 12:38:20
Wygasł: 2017-06-09

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 89 i 115 w miejscowości Turnawiec, odcinek od km 0+000 do km 0+773, na dł. 773 mb

Opublikowany: 2017-05-08 13:49:09
Wygasł: 2017-05-23

Budowa ogrodzenia wokół remizo-świetlicy w Swoszowicach gm. Czarnocin

Opublikowany: 2017-05-05 12:07:07
Wygasł: 2017-05-22

Malowanie pomieszczeń i montaż pieca w remizo-świetlicy w Korycie gm. Czarnocin

Opublikowany: 2017-04-12 14:21:23
Wygasł: 2017-04-24

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Opublikowany: 2017-04-12 14:12:43
Wygasł: 2017-04-21

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przedmiarem oraz zleceniem przygotowania mapy do celów projektowych w skali 1:500

Opublikowany: 2017-03-17 11:51:32
Wygasł: 2017-03-23

Remont i bieżąca konserwacja dróg i rowów gminnych w 2017 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2017-03-07 11:24:11
Wygasł: 2017-03-22

Przebudowa drogi gminnej Kolosy-Kopalnia, działki nr ewid. 455, 425, 730, odcinek od km 0+000 do km 0+534, na dł. 534 mb

Opublikowany: 2017-03-06 10:35:16
Wygasł: 2017-03-14

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Opublikowany: 2017-03-03 09:57:30
Wygasł: 2017-03-10

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2017 roku oraz usługi walcem drogowym

Opublikowany: 2017-02-17 13:03:10
Wygasł: 2017-03-06

Sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz 315004M

Opublikowany: 2017-01-20 13:51:25
Wygasł: 2017-02-06

SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI JELCZ 315004M

Opublikowany: 2016-12-05 14:08:36
Wygasł: 2016-12-14

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2017 roku.

Opublikowany: 2016-11-25 08:07:26
Wygasł: 2016-12-08

Wykonanie studium Wykonalności dla zadania Budowa biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin


znalezionych: 395 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>