Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-10-03 14:10:59
Wygasł: 2016-10-13

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2016-09-27 13:49:12
Wygasł: 2016-10-12

Przebudowa drogi gminnej Dębiany - Soboszów, działki nr ewid. 110/2, 461, odcinek od km 0+273 do km 0+396 oraz km 0+521 do km 1+455, na dł. 1057 mb

Opublikowany: 2016-09-07 14:13:03
Wygasł: 2016-09-23

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Opublikowany: 2016-09-01 14:33:50
Wygasł: 2016-09-15

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Stradowie”

Opublikowany: 2016-07-26 14:25:53
Wygasł: 2016-08-10

Przebudowa drogi gminnej Zagajów-Charbinowice, działka nr ewid. 311, odcinek od km 1+400 do km 2+695, na dł. 1295 mb

Opublikowany: 2016-07-19 14:05:49
Wygasł: 2016-08-03

Przebudowa drogi gminnej Zagajów-Zagajów Podlesie, działki nr ewid. 498, 591, 812, 885, odcinek od km 0+000 do km 1+213, na dł. 1213 mb

Opublikowany: 2016-07-07 12:35:32
Wygasł: 2016-07-18

Odpłatna usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn.: „Gminne Dożynki w Czarnocinie 2016”

Opublikowany: 2016-06-08 14:03:09
Wygasł: 2016-06-16

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2016-05-23 13:52:35
Wygasł: 2016-06-07

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Malżyce, odcinek od km 0+000 do 0+475, na dł. 475mb

Opublikowany: 2016-05-23 11:48:09
Wygasł: 2016-06-07

Przebudowa drogi gminnej Kolosy-Stawiszyce, działka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na dł. 280mb

Opublikowany: 2016-05-16 14:07:47
Wygasł: 2016-06-02

Przebudowa drogi gminnej Malżyce- Turnawiec- Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064 mb

Opublikowany: 2016-04-15 19:07:24
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Miławczyce Centrum

Opublikowany: 2016-04-15 19:05:41
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa dróg: Charzowice-Sokolina-Szkoła i Będziaki Centrum

Opublikowany: 2016-04-15 19:04:07
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Miławczyce

Opublikowany: 2016-04-15 19:02:42
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa dróg: Mikołajów-Zagajów i Stropieszyn

Opublikowany: 2016-04-15 19:00:51
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Krzyż-Cieszkowy

Opublikowany: 2016-04-06 17:57:28
Wygasł: 2016-04-14

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2016 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2016-04-01 09:52:38
Wygasł: 2016-04-11

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2016 roku oraz usługi walcem drogowym.

Opublikowany: 2016-03-30 14:42:26
Wygasł: 2016-04-04

Wykonanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także nanoszenia wszelakich korekt i uwag oraz składania wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą dla zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolinie"

Opublikowany: 2016-03-08 13:28:39
Wygasł: 2016-04-13

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości


znalezionych: 370 na 19 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>