Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-07-07 12:35:32
Wygasł: 2016-07-18

Odpłatna usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn.: „Gminne Dożynki w Czarnocinie 2016”

Opublikowany: 2016-06-08 14:03:09
Wygasł: 2016-06-16

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2016-05-23 13:52:35
Wygasł: 2016-06-07

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Malżyce, odcinek od km 0+000 do 0+475, na dł. 475mb

Opublikowany: 2016-05-23 11:48:09
Wygasł: 2016-06-07

Przebudowa drogi gminnej Kolosy-Stawiszyce, działka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na dł. 280mb

Opublikowany: 2016-05-16 14:07:47
Wygasł: 2016-06-02

Przebudowa drogi gminnej Malżyce- Turnawiec- Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064 mb

Opublikowany: 2016-04-15 19:07:24
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Miławczyce Centrum

Opublikowany: 2016-04-15 19:05:41
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa dróg: Charzowice-Sokolina-Szkoła i Będziaki Centrum

Opublikowany: 2016-04-15 19:04:07
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Miławczyce

Opublikowany: 2016-04-15 19:02:42
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa dróg: Mikołajów-Zagajów i Stropieszyn

Opublikowany: 2016-04-15 19:00:51
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Krzyż-Cieszkowy

Opublikowany: 2016-04-06 17:57:28
Wygasł: 2016-04-14

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2016 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2016-04-01 09:52:38
Wygasł: 2016-04-11

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2016 roku oraz usługi walcem drogowym.

Opublikowany: 2016-03-30 14:42:26
Wygasł: 2016-04-04

Wykonanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także nanoszenia wszelakich korekt i uwag oraz składania wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą dla zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolinie"

Opublikowany: 2016-03-08 13:28:39
Wygasł: 2016-04-13

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Opublikowany: 2016-03-08 13:12:14
Wygasł: 2016-03-16

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r

Opublikowany: 2015-11-10 14:02:45
Wygasł: 2015-11-19

Opracowanie graficzne tablicy informacyjnej wewnętrznej do projektu pod nazwą: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość" wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego

Opublikowany: 2015-11-10 10:10:03
Wygasł: 2015-11-20

Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku

Opublikowany: 2015-11-10 10:03:05
Wygasł: 2015-11-20

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku

Opublikowany: 2015-11-05 13:12:23
Wygasł: 2015-11-17

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”.

Opublikowany: 2015-10-26 09:03:34
Wygasł: 2015-12-01

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>