Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-03-13 14:43:37
Wygasł:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Zbór, działka nr ewid. 171, odcinek od km 0+000 do km 0+ 592, na dł. 592 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Góry, działka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dł. 395 mb, 3) Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 1, działka nr ewid. 227/1, odcinek od km 0+000 do km 0+303, na dł. 303 mb.

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, działka nr ewid. 73, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Cieszkowy, działki nr ewid. 10, 239, 953, odcinek od km 0+000 do km 0+200 oraz od km 0+700 do km 1+720, na dł. 1220 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2015 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 523 oraz 524 położonych w miejscowości Mękarzowice

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2015

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Opracowanie i wydruk naklejek samoprzylepnych na sprzęt zakupiony w ramach Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Opatkowiczki i Miławczyce

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 529 od nieruchomości nr 528 położonych w miejscowości Koryto

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb


znalezionych: 370 na 19 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>