Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-04-15 19:00:51
Wygasł: 2016-05-06

Przebudowa drogi Krzyż-Cieszkowy

Opublikowany: 2016-04-06 17:57:28
Wygasł: 2016-04-14

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2016 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany: 2016-04-01 09:52:38
Wygasł: 2016-04-11

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2016 roku oraz usługi walcem drogowym.

Opublikowany: 2016-03-30 14:42:26
Wygasł: 2016-04-04

Wykonanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także nanoszenia wszelakich korekt i uwag oraz składania wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą dla zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolinie"

Opublikowany: 2016-03-08 13:28:39
Wygasł: 2016-04-13

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Opublikowany: 2016-03-08 13:12:14
Wygasł: 2016-03-16

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r

Opublikowany: 2015-11-10 14:02:45
Wygasł: 2015-11-19

Opracowanie graficzne tablicy informacyjnej wewnętrznej do projektu pod nazwą: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość" wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego

Opublikowany: 2015-11-10 10:10:03
Wygasł: 2015-11-20

Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku

Opublikowany: 2015-11-10 10:03:05
Wygasł: 2015-11-20

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku

Opublikowany: 2015-11-05 13:12:23
Wygasł: 2015-11-17

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”.

Opublikowany: 2015-10-26 09:03:34
Wygasł: 2015-12-01

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Opublikowany: 2015-10-21 11:52:29
Wygasł: 2015-10-27

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start

Opublikowany: 2015-10-20 11:49:59
Wygasł: 2015-10-26

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap II: w miejscowości Swoszowice, na działkach nr ewid. 355, 427 i 431

Opublikowany: 2015-10-09 10:40:02
Wygasł: 2015-10-26

Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Charzowice, działka nr ewid. 45, odcinek od km 0+000 do km 0+671, na dł. 671 mb

Opublikowany: 2015-10-02 13:31:36
Wygasł: 2015-10-17

Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku

Opublikowany: 2015-09-23 14:06:42
Wygasł: 2015-10-02

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania

Opublikowany: 2015-09-22 13:17:34
Wygasł: 2015-09-30

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka 1, działka nr ewid. 671, odcinek od km 0+000 do km 0+335, na dł. 335 mb

Opublikowany: 2015-08-20 10:46:17
Wygasł: 2015-09-24

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Michałowice

Opublikowany: 2015-08-13 10:40:33
Wygasł: 2015-08-26

Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie

Opublikowany: 2015-08-12 10:36:08
Wygasł: 2015-08-26

Dostawa żywności dla stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach


znalezionych: 395 na 20 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>