Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-10-21 11:52:29
Wygasł: 2015-10-27

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start

Opublikowany: 2015-10-20 11:49:59
Wygasł: 2015-10-26

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap II: w miejscowości Swoszowice, na działkach nr ewid. 355, 427 i 431

Opublikowany: 2015-10-09 10:40:02
Wygasł: 2015-10-26

Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Charzowice, działka nr ewid. 45, odcinek od km 0+000 do km 0+671, na dł. 671 mb

Opublikowany: 2015-10-02 13:31:36
Wygasł: 2015-10-17

Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku

Opublikowany: 2015-09-23 14:06:42
Wygasł: 2015-10-02

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania

Opublikowany: 2015-09-22 13:17:34
Wygasł: 2015-09-30

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka 1, działka nr ewid. 671, odcinek od km 0+000 do km 0+335, na dł. 335 mb

Opublikowany: 2015-08-20 10:46:17
Wygasł: 2015-09-24

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Michałowice

Opublikowany: 2015-08-13 10:40:33
Wygasł: 2015-08-26

Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie

Opublikowany: 2015-08-12 10:36:08
Wygasł: 2015-08-26

Dostawa żywności dla stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany: 2015-07-27 14:17:43
Wygasł: 2015-08-01

Odpłatna usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn.: „Gminne Dożynki w Czarnocinie 2015”

Opublikowany: 2015-07-27 10:09:49
Wygasł: 2015-08-12

1) Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice - Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93, 101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb.

Opublikowany: 2015-06-16 11:02:01
Wygasł: 2015-06-30

Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Korycie gm. Czarnocin

Opublikowany: 2015-06-02 11:37:16
Wygasł: 2015-06-16

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikołajów

Opublikowany: 2015-03-13 14:43:37
Wygasł:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Zbór, działka nr ewid. 171, odcinek od km 0+000 do km 0+ 592, na dł. 592 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Góry, działka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dł. 395 mb, 3) Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 1, działka nr ewid. 227/1, odcinek od km 0+000 do km 0+303, na dł. 303 mb.

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, działka nr ewid. 73, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Cieszkowy, działki nr ewid. 10, 239, 953, odcinek od km 0+000 do km 0+200 oraz od km 0+700 do km 1+720, na dł. 1220 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2015 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>