Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Zagajów- Bugaj, odcinek od km 0+000 do km 0+850, na dł. 850 mb, nawalny deszcz 2012 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Malowanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Remont korytarza dolnego w budynku Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup oleju napędowego celem dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów

Opublikowany:
Wygasł:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieglów

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup pojemników na odpady komunalne

Opublikowany:
Wygasł:

Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na dł. 529 mb

Opublikowany:
Wygasł:

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin - etap II

Opublikowany:
Wygasł:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin"

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stradowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 294.

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 266 od nieruchomości nr 265 położonych w miejscowości Opatkowiczki

Opublikowany:
Wygasł:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin”

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka 3, od km 0+000 do km 0+381, na dł. 381 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa i wymiana okien wraz z parapetami i obróbką w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszkowach.

Opublikowany:
Wygasł:

Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie


znalezionych: 370 na 19 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>