Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 529 od nieruchomości nr 528 położonych w miejscowości Koryto

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz szkolenie i dostawa sygnału internetowego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”

Opublikowany:
Wygasł:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Sokolina - Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku nr 125, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”

Opublikowany:
Wygasł:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zagajów, Dębiany i budowa ogrodzenia wokół tej przestrzeni

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin 2014

Opublikowany:
Wygasł:

WYPOSAŻENIE FILI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MICHAŁOWICACH

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie i dostawa trzech jednakowych jednostronnych tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 1,7 m x 2,2 m

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin


znalezionych: 395 na 20 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>