Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha zapisana w KW K[1]/00034046/5

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonych w Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha

Opublikowany:
Wygasł:

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2014 roku na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 488 i 489 od działek nr 490 oraz 441 położonych w miejscowości Swoszowice

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości nr 815 położonych w miejscowości Zagajów

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2014

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2014 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2014 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów


znalezionych: 347 na 18 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>