Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

WYPOSAŻENIE FILI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MICHAŁOWICACH

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie i dostawa trzech jednakowych jednostronnych tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 1,7 m x 2,2 m

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa żywności dla stołówki w Gimnazjum im. Armii Krajowej

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa żywności dla stołówek w Szkole Podstawowej w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+666 do km 1+122, na dł. 456 mb- nawalny deszcz 2013 r

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dł. 354 mb- nawalny deszcz 2013 r

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Zagajów- Bugaj, odcinek od km 0+000 do km 0+850, na dł. 850 mb, nawalny deszcz 2012 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Malowanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Remont korytarza dolnego w budynku Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup oleju napędowego celem dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów

Opublikowany:
Wygasł:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieglów

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup pojemników na odpady komunalne

Opublikowany:
Wygasł:

Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na dł. 529 mb

Opublikowany:
Wygasł:

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN


znalezionych: 380 na 19 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>