Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha zapisana w KW K[1]/00034046/5

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonych w Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha

Opublikowany:
Wygasł:

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2014 roku na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 488 i 489 od działek nr 490 oraz 441 położonych w miejscowości Swoszowice

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości nr 815 położonych w miejscowości Zagajów

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2014

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach


znalezionych: 370 na 19 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>