Sprawozdanie za 2009 r.
.

Załączone pliki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2009 r. (SPARWOZDANIE_2009.pdf - 1060.416 KB)
Data publikacji: 2011-01-28 08:58:35 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl