Wybory parlamentarne 2011
.

Załączone pliki:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (tabogl.pdf - 56.337 KB)
Data publikacji: 2011-09-09 13:06:10 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania. (obw_obwody.2011.pdf - 62.758 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 12:21:26 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (113__2011.pdf - 18.923 KB)
Data publikacji: 2011-09-30 13:34:27 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie powołania kordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (114__2011.pdf - 45.259 KB)
Data publikacji: 2011-09-30 13:36:50 Redaktor: Piotr Giereś
Zrządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (121__2011.pdf - 31.771 KB)
Data publikacji: 2011-09-30 13:40:12 Redaktor: Piotr Giereś
Zarzadzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych (122__2011.pdf - 24.011 KB)
Data publikacji: 2011-09-30 13:41:50 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (123__2011.pdf - 53.702 KB)
Data publikacji: 2011-09-30 13:43:37 Redaktor: Piotr Giereś
Dyżur w Urzędzie Gminy w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniach 8-9 października 2011 r. (dyzur..pdf - 51.392 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:23:51 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl