Wybory uzupełniające 2013 r.
.

Załączone pliki:
Zarządzenie nr 39/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 14 (zarz39_2013.pdf - 103.487 KB)
Data publikacji: 2013-04-11 06:52:19 Redaktor: Piotr Giereś
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2013 r. (komunikat2013.pdf - 60.987 KB)
Data publikacji: 2013-04-11 06:53:35 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie Wójta Gminy w Czarnocinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku. (obw_okreg2013.pdf - 42.395 KB)
Data publikacji: 2013-04-11 06:54:36 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie dot. składu i dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie. (obwdyzury2013.pdf - 63.911 KB)
Data publikacji: 2013-04-30 14:09:51 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Czarnocinie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2013 r. (obwieszczenie_listy.pdf - 111.668 KB)
Data publikacji: 2013-05-11 20:23:18 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 15 maja 2013 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie bez głosowania w okręgu nr 14 (obw_bez_glosowania.pdf - 110.612 KB)
Data publikacji: 2013-05-16 08:05:31 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie o przyznanym numerze dla listy kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie (obw_nr_listy.pdf - 31.403 KB)
Data publikacji: 2013-05-17 08:06:01 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 czerwca 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r. (obwwyniki.pdf - 69.183 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 11:33:48 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl