Sprawozdania

  


Załączone pliki:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 (sprordpozyt2014.pdf - 138.187 KB)
Data publikacji: 2014-04-30 22:52:31 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl