Wybory samorządowe 2014
.

Załączone pliki:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2014 r. (obmarszwyb2014.pdf - 608.545 KB)
Data publikacji: 2014-09-04 12:25:20 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (ZARZTABLICE.pdf - 170.285 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 07:54:50 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie (obwokregi22014.pdf - 547.775 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 08:06:13 Redaktor: Piotr Giereś
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (komisja_Gminna2014.pdf - 450.809 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 14:38:08 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o składzie Gminnej Komisji Wyborczej (info_komisja_wyb_2014.pdf - 61.41 KB)
Data publikacji: 2014-09-25 13:57:46 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 r. (inf2gkw2014.pdf - 231.947 KB)
Data publikacji: 2014-09-26 12:47:11 Redaktor: Piotr Giereś
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNOCINIE o przedłużeniu terminu (obwprzedterminu2014.pdf - 57.205 KB)
Data publikacji: 2014-10-08 15:44:06 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (obwkorest2014.pdf - 84.559 KB)
Data publikacji: 2014-10-20 11:41:17 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (uchwkomisje2014.pdf - 702.642 KB)
Data publikacji: 2014-10-21 12:26:16 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Czarnocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (obwwojt2014.pdf - 359.642 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 09:41:04 Redaktor: Piotr Giereś
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 28 października 2014 roku dot.losowania list kandydatów zarejestrowanych do Rady Gminy Czarnocin (komunikat_losowanie2014.pdf - 51.782 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 11:10:49 Redaktor: Piotr Giereś
UCHWAŁA Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 24 października 2014 roku (uchwala6_14.pdf - 28.538 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 12:37:48 Redaktor: Piotr Giereś
UCHWAŁA Nr 7/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie w sprawie uchylenia obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 24 października 2014 roku (uchwal7.pdf - 27.754 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 12:44:39 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA w sprawie udostępnienia spisu wyborców (infspiswyb2014.pdf - 40.621 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 14:45:39 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Nr 8/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Czaronocinie w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnocin (uchwala82014.pdf - 269.254 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 15:53:14 Redaktor: Piotr Giereś
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 28 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Czarnocinie (obwkandydat2014.pdf - 782.182 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 16:06:30 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w Czarnocinie z dnia 24 października 2014 r.o składzie Obwodowej Komisji wyborczej Nr 1 w Czarnocinie (infob1.pdf - 57.659 KB)
Data publikacji: 2014-11-10 06:47:54 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 w Stradowie z dnia 24 października 2014 r.o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Stradowie (infob2.pdf - 56.612 KB)
Data publikacji: 2014-11-10 06:48:59 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w Sokolinie z dnia 24 października 2014 r.o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sokolinie (infob3.pdf - 57.073 KB)
Data publikacji: 2014-11-10 06:51:22 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy w Czarnocinie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (uchwala9.pdf - 56.635 KB)
Data publikacji: 2014-11-10 06:53:55 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia7 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy w Czarnocinie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (uchwala10.pdf - 56.183 KB)
Data publikacji: 2014-11-10 06:55:21 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl