Sprawozdania za 2018 rok

 

Załączone pliki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnocin w 2018 roku
(sprawozdaniebudzet2019.zip - 22977.501 KB) Data publikacji: 2019-04-15 12:51:58 Redaktor: Piotr Giereś
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r
(bilans2018.pdf - 971.023 KB) Data publikacji: 2019-04-30 11:02:58 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dodatkowa
(infdodatkowa2018.pdf - 4215.949 KB) Data publikacji: 2019-04-30 11:07:52 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl