Sprawozdanie za 2019 rok
Załączone pliki:

Informacja o przebiegu wyk_11-10
(Informacja o przebiegu wyk.B strona 1-10.pdf - 2659.658 KB) Data publikacji: 2019-08-30 14:06:55 Redaktor: ascom
Informacja o przebiegu wyk_11-28
(Informacja o przebiegu wyk.B strona 11 - 28.pdf - 5358.665 KB) Data publikacji: 2019-08-30 14:08:56 Redaktor: ascom
informacja o WPF
(Informacja o WPF.pdf - 2113.026 KB) Data publikacji: 2019-08-30 14:10:03 Redaktor: ascom
Zalaczniki(budzet2019)
(Zalaczniki nr 3-1, 3-2, 3-3, 4, 5, 6.pdf - 6012.564 KB) Data publikacji: 2019-08-30 14:25:54 Redaktor: ascom
Uchwała nr 3094/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16.09.2019 roku.
(SKM_284e19092010250.pdf - 822.432 KB) Data publikacji: 2019-09-20 14:26:15 Redaktor: ascom

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl