Sprawozdanie za 2017 rok
Załączone pliki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnocin w 2017 roku
(sprawozdanie2017.pdf - 4261.541 KB) Data publikacji: 2019-11-28 14:17:18 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl