Sprawozdanie za 2004 rok

Ta strona zawiera sprawozdanie za 2004 rok


Załączone pliki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2004r. (XXV_120_2005.pdf - 928.994 KB)
Data publikacji: 2007-12-11 11:27:49 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl