WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które przewidują, że dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz osób, których oświadczenia dotyczą, nie podlegają ujawnieniu.

Załączone pliki:

Agata Wróbel
(Wrobel_Agata.pdf - 107.471 KB) Data publikacji: 2021-06-11 09:16:09 Redaktor: Krzysztof Adamczyk

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl