Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
.
Załączone pliki:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
(Uchwala nr XXIII.139.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku....pdf - 315.841 KB) Data publikacji: 2021-05-12 16:46:09 Redaktor: Krzysztof Adamczyk

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl