Plan Gospodarki Odpadami
.

Załączone pliki:
Plan Gospodarki Odpadami (PGO_Czarnocin.pdf - 566.449 KB)
Data publikacji: 2007-02-06 11:34:46 Redaktor: Piotr Giereś
AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI (PGOa.pdf - 4773.422 KB)
Data publikacji: 2010-07-09 13:57:30 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl