Wzory druków
.
Załączone pliki:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY
(oswiadczenieradnego.doc - 44.544 KB) Data publikacji: 2019-04-10 14:22:03 Redaktor: Piotr Giereś
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY
(oswidczeniewojta.doc - 43.008 KB) Data publikacji: 2019-04-10 14:23:29 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl