Sprawozdanie za 2008 r
.

Załączone pliki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 roku (sprawozdanie2008.pdf - 269.845 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 13:43:56 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl