Archiwalna wersja strony: Referat Budownictwa i Geodezji

Urząd Gminy Czarnocin - Referat Budownictwa i Geodezji
Data archiwizowania: 2022-02-08 16:53:54
Referat Budownictwa i Geodezji

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Czarnocin

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego na czas robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoUrząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl