Referat Budownictwa i GeodezjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-02-08 16:53:54

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Czarnocin

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego na czas robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoPowrót