Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-05-08 13:00:55

.Załączone pliki:

Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2009r.
(wykaz_2009.pdf - 29.627 KB) Data publikacji: 2010-05-12 13:35:20 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2010r.
(wykaz2010.pdf - 33.979 KB) Data publikacji: 2011-03-07 13:08:04 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2011 r.
(wykazulga2011.pdf - 21.195 KB) Data publikacji: 2012-03-21 11:05:07 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2012 r.
(wykaz2012.pdf - 24.171 KB) Data publikacji: 2013-04-05 08:13:25 Redaktor: Piotr Giereś
SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS
(pomocpub2013.pdf - 283.247 KB) Data publikacji: 2013-04-05 08:15:25 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty.
(wykazodroczenia2012.pdf - 41.579 KB) Data publikacji: 2013-04-05 12:57:15 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2013 r.
(wykazumorzenia2013.pdf - 25.067 KB) Data publikacji: 2014-04-09 08:40:07 Redaktor: Piotr Giereś
SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS w 2014 r.
(sprawdeminis2014.pdf - 140.468 KB) Data publikacji: 2015-03-26 09:14:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2014r.
(wykazumorzenia2014.pdf - 181.356 KB) Data publikacji: 2015-03-26 09:32:40 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie odroczenia, rozłożenia na raty w 2014 roku
(wykazodroczenie2014.pdf - 218.548 KB) Data publikacji: 2015-04-20 13:27:18 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie odroczenia, rozłożenia na raty w 2015 r.
(wykulgfiz2015.pdf - 226.401 KB) Data publikacji: 2016-04-27 20:15:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie odroczenia, rozłożenia na raty w 2016 r.
(wykazodroczenia2017.pdf - 181.744 KB) Data publikacji: 2017-04-06 12:14:32 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia, odroczenia w 2018 r.
(wykumorzenie2018.pdf - 184.939 KB) Data publikacji: 2019-05-28 09:35:02 Redaktor: Piotr Giereś
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadającyh osobowości prawnej którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej
(SKM_284e20050414020.pdf - 2525.778 KB) Data publikacji: 2020-05-04 18:18:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg w 2019 roku.
(SKM_284e20052008240.pdf - 365.572 KB) Data publikacji: 2020-05-20 09:02:39 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej
(SKM_284e21041311120.pdf - 3257.469 KB) Data publikacji: 2021-04-13 17:53:28 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg w 2020 roku
(SKM_284e21052808070.pdf - 385.452 KB) Data publikacji: 2021-05-31 09:35:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
(wykaz osob - bip czarnocin.pdf - 3050.13 KB) Data publikacji: 2022-04-01 09:17:44 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób fizycznych, którym w 2021 r. udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
(SKM_284e22052708290.pdf - 359.367 KB) Data publikacji: 2022-05-27 09:10:18 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w 2022 r. udzielono pomocy publicznej
(SKM_284e23041807540.pdf - 3386.248 KB) Data publikacji: 2023-04-18 13:29:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg w 2022 roku
(SKM_284e23041808100.pdf - 449.674 KB) Data publikacji: 2023-04-18 13:31:20 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej
(na str wykaz.pdf - 3153.29 KB) Data publikacji: 2024-03-14 17:40:30 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Powrót