2022 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-04-05 22:32:03

Załączone pliki:

XXXIX/235/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XXXIX-235-2022.pdf - 625.774 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:16:13 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/236/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(NR XXXIX 236 2022.pdf - 1368.19 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:29:16 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/238/2022 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin.
(NR XXXIX 238 2022.pdf - 349.97 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:31:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/239/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
(NR XXXIX 239 2022.pdf - 196.267 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:32:34 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/240/2022w sprawie ustalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Czarnocinie na 2022 rok
(Nr XXXIX-240-2022.pdf - 137.926 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:35:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/241/2022 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarnocin na lata 2022 - 2025
(Nr XXXIX-241-2022.pdf - 310.313 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:37:36 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/243/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu handlu.
(NR XXXIX 243 2022.pdf - 288.214 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:43:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/244/2022 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energi elektrycznej
(Nr XXXIX-244-2022.pdf - 35.301 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:45:19 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/245/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
(NrXXXIX-245-2022.pdf - 36.197 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:48:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/246/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
(Nr XXXIX-246-2022.pdf - 35.807 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:50:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8.02.2022r.
(Glosowanie uchwal z 8.02.2022.pdf - 71.693 KB) Data publikacji: 2022-02-23 09:17:46 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXIX-237-2022 i Nr XXXIX-238-2022
(Rozstrzygniecie nadzorcze do Uchwaly Nr XXXIX-237-2022 i Nr XXXIX-238-2022.pdf - 24.641 KB) Data publikacji: 2022-03-30 18:31:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/247/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XL-247-2022.pdf - 540.156 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:13:33 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/248/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(Nr XL-248-2022.pdf - 1112.936 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:16:11 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/249/2022 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
(Nr XL-249-2022.pdf - 187.922 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:18:15 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/251/2022 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
(Nr XL-251-2022.pdf - 344.28 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:20:27 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/252/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Czarnocin.
(Nr XL-252-2022.pdf - 354.339 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:21:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/253/2022 w sprawie podjęcia współpracy Gminy Czarnocin z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
(Nr XL-253-2022.pdf - 314.057 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:23:00 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.03.2022 rok
(Głosowanie uchwał z 29.03.2022.pdf - 69.502 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:24:33 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Powrót