Budżet Gminy na 2023 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-05-21 20:04:35

Załączone pliki:

16/2023 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Czarnocin na 2023 rok.
(Uchwala nr 16 2023.pdf - 56.107 KB) Data publikacji: 2023-01-25 09:44:03 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
17/2023 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnocin
(Uchwala nr 17 2023.pdf - 74.569 KB) Data publikacji: 2023-01-25 09:45:37 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Uchwała nr 66 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2023 r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
(Uchwala nr 66 VI Skladu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Czarnocin za 2023 r wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objasnieniami.pdf - 143.404 KB) Data publikacji: 2024-05-21 19:38:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Powrót