2024 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-05-10 20:43:31

Załączone pliki:

LXI/353/2024 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037
(LXI.353.2024.pdf - 3843.635 KB) Data publikacji: 2024-01-24 08:22:24 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXI/354/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2024 rok
(LXI.354..2024.pdf - 2382.665 KB) Data publikacji: 2024-02-05 21:10:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXI/356/2024 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego Komunalnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
(LXI.356.2024.pdf - 305.39 KB) Data publikacji: 2024-01-24 08:25:13 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17.01.2024 roku
(Glosowanie uchwal z 17.01.2024.pdf - 122.83 KB) Data publikacji: 2024-01-24 08:26:39 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXII/358/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037
(LXII.358.2024.pdf - 5737.934 KB) Data publikacji: 2024-02-14 20:47:41 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXII/359/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2024 rok
(LXII.359.2024.pdf - 1830.11 KB) Data publikacji: 2024-02-14 20:48:45 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 09.02.2024 rok
(glosowanie z dnia 09.02.2024 r..pdf - 135.258 KB) Data publikacji: 2024-02-14 20:51:27 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIII/362/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037
(LXIII 361 2024.pdf - 5292.519 KB) Data publikacji: 2024-02-28 15:05:11 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIII/362/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2024 rok
(LXIII362.2024.pdf - 770.307 KB) Data publikacji: 2024-02-28 15:06:18 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27.02.2024 rok
(glosowanie 27.02.2024.pdf - 129.786 KB) Data publikacji: 2024-02-28 15:07:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIV/363/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037
(LXIV.363.2024.pdf - 5369.105 KB) Data publikacji: 2024-03-27 21:35:47 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIV/364/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2024 rok
(LXIV.364.2024.pdf - 1163.155 KB) Data publikacji: 2024-03-27 21:36:49 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIV/365/2024 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
(LXIV.365.2024.pdf - 292.382 KB) Data publikacji: 2024-03-27 21:37:29 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIV/366/2024 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
(LXIV.366.2024.pdf - 302.433 KB) Data publikacji: 2024-03-27 21:38:21 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
LXIV/367/2024 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
(LXIV.367.2024.pdf - 414.752 KB) Data publikacji: 2024-03-27 21:39:30 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.03.2024 rok
(glosowanie z uchwal w dniu 26.03.2024.pdf - 134.181 KB) Data publikacji: 2024-03-27 21:40:31 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Powrót