Lista SołectwDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-06-17 11:21:38

WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI) KADENCJA 2015 – 2019

 

Sołectwo: Będziaki
Sołtys: Sławomir Jach

Sołectwo: Bieglów
Sołtys: Janusz Przeniosło

Sołectwo: Cieszkowy
Sołtys: Stanisław Doroz

Sołectwo: Ciuślice
Sołtys: Wiesława Piotrowska

Sołectwo: Charzowice
Sołtys: Maria Lis

Sołectwo: Czarnocin
Sołtys: Leopold Szlęk

Sołectwo: Dębiany
Sołtys: Andrzej Kieca

Sołectwo: Kolosy
Sołtys: Stanisław Gręda

Sołectwo: Koryto
Sołtys: Bożena Górniak

Sołectwo: Krzyż
Sołtys: Anna Nowacka

Sołectwo: Malżyce
Sołtys: Jerzy Doroz

Sołectwo: Mękarzowice
Sołtys: Maria Grzęda

Sołectwo: Michałowice
Sołtys: Urszula Kupiec

Sołectwo: Mikołajów
Sołtys: Artur Kobus

Sołectwo: Miławczyce
Sołtys: Kazimierz Piotrowski

Sołectwo: Opatkowiczki
Sołtys: Barbara Cicha

Sołectwo: Soboszów
Sołtys: Andrzej Lubera

Sołectwo: Sokolina
Sołtys: Grażyna Garbacz

Sołectwo: Stradów
Sołtys: Zofia Zadara

Sołectwo: Stropieszyn
Sołtys: Halina Krzysztofczyk

Sołectwo: Swoszowice
Sołtys: Dariusz Makuch

Sołectwo: Turnawiec
Sołtys: Michał Paczowski

Sołectwo: Zagaje Stradowskie
Sołtys: Leszek Żwirek

Sołectwo: Zagajów
Sołtys: Tadeusz Chołda


Powrót