WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-03-06 15:03:57

WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)

 

Sołectwo: Będziaki
Sołtys: Sławomir Jach

Sołectwo: Bieglów
Sołtys: Janusz Przeniosło

Sołectwo: Charzowice
Sołtys: Maria Lis

Sołectwo: Cieszkowy
Sołtys: Stanisław Doroz

Sołectwo: Ciuślice
Sołtys: Wiesława Piotrowska

Sołectwo: Czarnocin
Sołtys: Leopold Szlęk

Sołectwo: Dębiany
Sołtys: Agata Kieca

Sołectwo: Kolosy
Sołtys: Stanisław Gręda

Sołectwo: Koryto
Sołtys: Bożena Górniak

Sołectwo: Krzyż
Sołtys: Anna Nowacka

Sołectwo: Malżyce
Sołtys: Zbigniew Kwiecień

Sołectwo: Mękarzowice
Sołtys: Piotr Nowak

Sołectwo: Michałowice
Sołtys: Urszula Kupiec

Sołectwo: Mikołajów
Sołtys: Artur Kobus

Sołectwo: Miławczyce
Sołtys: Kazimierz Piotrowski

Sołectwo: Opatkowiczki
Sołtys: Barbara Cicha

Sołectwo: Soboszów
Sołtys: Andrzej Lubera

Sołectwo: Sokolina
Sołtys: Grażyna Garbacz

Sołectwo: Stradów
Sołtys: Paweł Ciesielski

Sołectwo: Stropieszyn
Sołtys: Halina Krzysztofczyk

Sołectwo: Swoszowice
Sołtys: Dariusz Makuch

Sołectwo: Turnawiec
Sołtys: Michał Paczowski

Sołectwo: Zagaje Stradowskie
Sołtys: Bożena Banaś

Sołectwo: Zagajów
Sołtys: Tadeusz ChołdaPowrót