Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-11-19 08:08:17

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy,

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy,

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały,

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały,

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego,

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt ponad 2 miesiące,

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące,

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,

Wniosek o wpis do rejestru wyborców,

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,Powrót