2021 r.

Wersja do druku
Załączone pliki:

XXVIII/174/2021 - w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXVIII-174-2021.pdf - 577.311 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:16:35 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/175/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok
(Nr XXVIII-175-2021.pdf - 755.988 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:18:45 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/176/2021 w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki
(Nr XXVIII-176-2021.pdf - 23.197 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:20:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/181/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
(Nr XXVIII-181-2021.pdf - 43.419 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:35:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/182/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
(Nr XXVIII-182-2021.pdf - 46.125 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:36:48 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/183/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin
(Nr XXVIII-183-2021.pdf - 45.691 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:38:20 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.03.2021 r
(Glosowanie imienne nad uchwalami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.docx - 15.401 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:45:09 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/184/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXIX-184-2021.pdf - 537.852 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:10:17 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/185/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 r
(Nr XXIX-185-2021.pdf - 249.291 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:12:02 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/186/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin
(Nr XXIX-186-2021.pdf - 57.235 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:14:29 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/187/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszkowach
(Nr XXIX-187-2021.pdf - 84.2 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:16:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22.04.2021 r
(Glosowanie uchwal z 22.04.2021.pdf - 60.785 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:17:29 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/188/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXX-188-2021.pdf - 662.041 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:01:15 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 r
(Nr XXX-189-2021.pdf - 376.881 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:03:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/190/2021 w sprawie określenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
(Nr XXX-190-2021.pdf - 41.227 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:05:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/194/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin.
(Nr XXX-194-2021.pdf - 49.877 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:18:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8.06.2021 r
(Glosowanie uchwal z 8.06.2021.pdf - 64.514 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:19:37 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/195/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXI-195-2021.pdf - 675.851 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:30:46 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/196/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokorzyskiego (DW 770)
(Nr XXXI-196-2021.pdf - 34.285 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:33:00 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/197/2021 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnocin za rok 2020
(Nr XXXI-197-2021.pdf - 26.81 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:34:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/198/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
(Nr XXXI-198-2021.pdf - 13.071 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:37:06 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/199/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok.
(Nr XXXI-199-2021.pdf - 15.531 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:39:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin.
(Nr XXXI-200-2021.pdf - 49.915 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:40:47 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie immienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.06.2021 r
(Glosowanie uchwal z 29.06.2021.pdf - 63.456 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:44:22 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXII/202/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXII-202-2021.pdf - 662.277 KB) Data publikacji: 2021-07-28 19:54:04 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXII/203/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin an 2021 rok.
(Nr XXXII-203-2021.pdf - 751.648 KB) Data publikacji: 2021-07-28 19:56:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXII/204/2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czarnocin organowi regulacyjnemu.
(Nr XXXII-204-2021.pdf - 103.378 KB) Data publikacji: 2021-07-28 19:59:19 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.07.2021 rok.
(Glosowanie uchwal z 20.07.2021.pdf - 59.255 KB) Data publikacji: 2021-07-29 10:11:14 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIII/205/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXIII-205-2021.pdf - 588.761 KB) Data publikacji: 2021-09-29 19:52:34 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIII/206/2021 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok
(Nr XXXIII-206-2021.pdf - 654.666 KB) Data publikacji: 2021-09-29 20:03:11 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIII/208/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody
(Nr XXXIII-208-2021.pdf - 67.6 KB) Data publikacji: 2021-09-29 20:12:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIII/209/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawinie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin
(Nr XXXIII-209-2021.pdf - 48.721 KB) Data publikacji: 2021-09-29 20:14:44 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIII/210/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin.
(Nr XXXIII-210-2021.pdf - 42.603 KB) Data publikacji: 2021-09-29 20:17:06 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22.09.2021 rok
(Glosowanie uchwal z 22.09.2021.pdf - 148.354 KB) Data publikacji: 2021-09-29 20:19:12 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/211/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXIV-211-2021.pdf - 598.043 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:29:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/212/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok
(Nr XXXIV-212-2021.pdf - 561.14 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:31:15 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/213/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 roku
(Nr XXXIV-213-2021.pdf - 37.001 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:33:23 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/214/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Nr XXXIV-214-2021.pdf - 76.22 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:34:53 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/215/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2022 rok.
(Nr XXXIV-215-2021.pdf - 129.02 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:37:20 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/216/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2020 rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 grudnia 2020 roku
(Nr XXXIV-216-2021.pdf - 31.991 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:39:39 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIV/217/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
(Nr XXXIV-217-2021.pdf - 48.687 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:41:54 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 05.11.2021 rok
(Glosowanie uchwal z 5.11.2021.pdf - 118.429 KB) Data publikacji: 2021-11-11 20:47:56 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXV/219/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXV-219-2021.pdf - 538.871 KB) Data publikacji: 2021-11-22 21:48:56 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXV/220/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok
(Nr XXXV-220-2021.pdf - 1051.694 KB) Data publikacji: 2021-11-22 21:51:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17.11.2021 rok
(Glosowanie uchwal z 17.11.2021.pdf - 102.84 KB) Data publikacji: 2021-11-22 21:52:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVI/221/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXVI-221-2021.pdf - 547.293 KB) Data publikacji: 2021-11-29 21:34:20 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVI/222/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok
(Nr XXXVI-222-2021.pdf - 1168.483 KB) Data publikacji: 2021-11-29 21:35:57 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVI/223/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Czarnocinie
(Nr XXXVI-223-2021.pdf - 90.797 KB) Data publikacji: 2021-11-29 21:37:45 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVI/224/2021 w sprawie przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czarnocin
(Nr XXXVI-224-2021.pdf - 44.502 KB) Data publikacji: 2021-11-29 21:39:49 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25.11.2021 rok
(Glosowanie uchwal z 25.11.2021.pdf - 105.803 KB) Data publikacji: 2021-11-29 21:40:22 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVII/225/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXVII-225-2021.pdf - 675.183 KB) Data publikacji: 2021-12-14 18:47:52 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVII/226/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok.
(Nr XXXVII-226-2021.pdf - 977.845 KB) Data publikacji: 2021-12-14 18:51:57 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVII/227/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
(Nr XXXVII-227-2021.pdf - 83.911 KB) Data publikacji: 2021-12-14 18:57:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVII/229/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czarnocin na 2022 rok.
(Nr XXXVII-229-2021.pdf - 237.608 KB) Data publikacji: 2021-12-14 19:06:44 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 09.12.2021 rok
(Glosowanie uchwal z 9.12.2021.pdf - 68.964 KB) Data publikacji: 2021-12-14 19:09:35 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVIII/230/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXVIII-230-2021.pdf - 666.863 KB) Data publikacji: 2022-01-06 11:19:53 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVIII/231/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok.
(Nr XXXVIII-231-2021.pdf - 683.812 KB) Data publikacji: 2022-01-06 11:22:49 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVIII/232/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XXXVIII-232-2021.pdf - 674.646 KB) Data publikacji: 2022-01-06 11:25:24 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXVIII/233/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok
(Nr XXXVIII-233-2021.pdf - 3178.833 KB) Data publikacji: 2022-01-06 11:27:11 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.12.2021 rok
(Glosowanie uchwal z 30.12.2021.pdf - 66.822 KB) Data publikacji: 2022-01-06 11:32:53 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 855

Wprowadził(a) do systemu: Krzysztof Adamczyk, data: 2021-03-31 21:09:10
Opublikował(a): Krzysztof Adamczyk, data publikacji: 2021-03-31 21:10:22
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2022-01-06 11:19:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony