2021 r.

Wersja do druku
Załączone pliki:

XXVIII/174/2021 - w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXVIII-174-2021.pdf - 577.311 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:16:35 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/175/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok
(Nr XXVIII-175-2021.pdf - 755.988 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:18:45 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/176/2021 w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki
(Nr XXVIII-176-2021.pdf - 23.197 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:20:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/181/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
(Nr XXVIII-181-2021.pdf - 43.419 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:35:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/182/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
(Nr XXVIII-182-2021.pdf - 46.125 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:36:48 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVIII/183/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin
(Nr XXVIII-183-2021.pdf - 45.691 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:38:20 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.03.2021 r
(Glosowanie imienne nad uchwalami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.docx - 15.401 KB) Data publikacji: 2021-03-31 21:45:09 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/184/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXIX-184-2021.pdf - 537.852 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:10:17 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/185/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 r
(Nr XXIX-185-2021.pdf - 249.291 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:12:02 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/186/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin
(Nr XXIX-186-2021.pdf - 57.235 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:14:29 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIX/187/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszkowach
(Nr XXIX-187-2021.pdf - 84.2 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:16:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22.04.2021 r
(Glosowanie uchwal z 22.04.2021.pdf - 60.785 KB) Data publikacji: 2021-04-29 20:17:29 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/188/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXX-188-2021.pdf - 662.041 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:01:15 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 r
(Nr XXX-189-2021.pdf - 376.881 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:03:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/190/2021 w sprawie określenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
(Nr XXX-190-2021.pdf - 41.227 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:05:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXX/194/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin.
(Nr XXX-194-2021.pdf - 49.877 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:18:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8.06.2021 r
(Glosowanie uchwal z 8.06.2021.pdf - 64.514 KB) Data publikacji: 2021-06-14 21:19:37 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/195/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXI-195-2021.pdf - 675.851 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:30:46 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/196/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokorzyskiego (DW 770)
(Nr XXXI-196-2021.pdf - 34.285 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:33:00 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/197/2021 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnocin za rok 2020
(Nr XXXI-197-2021.pdf - 26.81 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:34:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/198/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
(Nr XXXI-198-2021.pdf - 13.071 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:37:06 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/199/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok.
(Nr XXXI-199-2021.pdf - 15.531 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:39:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXI/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin.
(Nr XXXI-200-2021.pdf - 49.915 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:40:47 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie immienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.06.2021 r
(Glosowanie uchwal z 29.06.2021.pdf - 63.456 KB) Data publikacji: 2021-07-07 21:44:22 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXII/202/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037
(Nr XXXII-202-2021.pdf - 662.277 KB) Data publikacji: 2021-07-28 19:54:04 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXII/203/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin an 2021 rok.
(Nr XXXII-203-2021.pdf - 751.648 KB) Data publikacji: 2021-07-28 19:56:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXII/204/2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czarnocin organowi regulacyjnemu.
(Nr XXXII-204-2021.pdf - 103.378 KB) Data publikacji: 2021-07-28 19:59:19 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.07.2021 rok.
(Glosowanie uchwal z 20.07.2021.pdf - 59.255 KB) Data publikacji: 2021-07-29 10:11:14 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 285

Wprowadził(a) do systemu: Krzysztof Adamczyk, data: 2021-03-31 21:09:10
Opublikował(a): Krzysztof Adamczyk, data publikacji: 2021-03-31 21:10:22
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2021-07-29 10:11:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony