2006 rok

Wersja do druku

I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

II/3/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji.

II/4/2006 w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

II/5/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin

II/6/2006 w sprawie dopłaty do ceny m 3  wody dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin

II/7/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

II/8/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wóta Gminy w Czarnocinie - Marka Pikulskiego.

II/9/2006 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

III/10/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

III/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , sposobu ich poboru oraz wynagrodzenia za inkaso.

III/12/2006 w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości.

III/13/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminu płatności.

III/14/2006 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów.

III/15/2006 w sprawie określenia wysokości rocznych podatku od środków transportowych.

III/16/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

III/17/2006 w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli ztrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin

III/18/2006 w sprawie powołania doraźnej Komisji do Spraw Inwestycyjnych.

III/19/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Załączone pliki:

Nr_I_1_2006
(Nr_I_1_2006.pdf - 292.98 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:31:13 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_I_2_2006
(Nr_I_2_2006.pdf - 287.296 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:32:16 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_3_2006
(Nr_II_3_2006.pdf - 440.88 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:33:43 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_4_2006
(Nr_II_4_2006.pdf - 411.487 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:35:14 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_5_2006.
(Nr_II_5_2006..pdf - 263.188 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:36:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_6_2006
(Nr_II_6_2006.pdf - 254.595 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:41:45 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_7_2006.
(Nr_II_7_2006..pdf - 304.96 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:43:14 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_8_2006.
(Nr_II_8_2006..pdf - 236.984 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:47:13 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_9_2006.
(Nr_II_9_2006..pdf - 402.407 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:51:59 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_10_2006.
(Nr_III_10_2006..pdf - 147.557 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:53:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_11_2006.
(Nr_III_11_2006..pdf - 264.876 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:54:11 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_12_2006.
(Nr_III_12_2006..pdf - 153.154 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:55:19 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_13_2006.
(Nr_III_13_2006..pdf - 238.481 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:57:08 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_14_2006.
(Nr_III_14_2006..pdf - 126.732 KB) Data publikacji: 2007-01-18 12:59:52 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_15_2006.
(Nr_III_15_2006..pdf - 680.388 KB) Data publikacji: 2007-01-18 13:02:43 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_16_2006.
(Nr_III_16_2006..pdf - 324.842 KB) Data publikacji: 2007-01-18 13:04:23 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_17_2006.
(Nr_III_17_2006..pdf - 147.798 KB) Data publikacji: 2007-01-18 13:05:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_18_2006.
(Nr_III_18_2006..pdf - 191.101 KB) Data publikacji: 2007-01-18 13:07:08 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_19_2006.
(Nr_III_19_2006..pdf - 197.026 KB) Data publikacji: 2007-01-18 13:09:14 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4094

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2007-01-18 13:14:54
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2007-01-22 09:59:07
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2007-10-23 09:05:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony