2008 rok.

Wersja do druku

1/2008 w sprawie:

1) rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w 2008 roku,

2) dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygoniu pracy.

2/2008 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

3/2008 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

4/2008 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa

4a/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej fragment zabytkowego parku podworskiego, na której znajduje się dawny zbór ariański położonej w Cieszkowach oznaczoną jako działka Nr 250/1 o pow. 013 ha.

5/2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

6/2008 w sprawie powoływania i odwoływania rzeczoznawców.

7/2008 w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa

8/2008 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa

9/2008 w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy

10/2008 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa

11/2008 w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy

12/2008 w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy

13/2008 w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy

14/2008 w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy

15/2008 w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy

16/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

17/2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

18/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w - " instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finasowo - księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie"

19/2008 w sprawie wprowadzenia limitów kwotowych na rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej Orange

20/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

21/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

22/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

23/2008 w sprawie: przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finasowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

24/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

25/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

26/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych przeprowadzoną w roku szkolnym 2007/2008 w placówkach oświatowych i jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Czarnocin

28/2008 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 46/2005 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu i jednostki budżetowej

29/2008 w sprawie ustalenia procedur związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, zaciągania zobowiązań zwrotu środków publicznych i zasad wykonywania kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Czarnocin

30/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ciuślicach oznaczonej jako działka Nr 76/1 o pow. 1,00 ha.

31/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

32/2008 o wprowadzeniu instrukcji w sprawie gospodarki kasowej

33/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

34/2008 o wprowadzeniu zakładowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych

35/2008 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Czarnoocin

36/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

37/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

38/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

39/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

40/2008 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/83/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

41/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

42/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty banków w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego pn: "bankowa obsługa budżetu Gminy Czarnocin i gminnych jednostek organizacyjnych" 

43/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

44/2008 w sprawie powołania komisji stypendialnej.

45/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

46/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

47/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

48/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

49/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

50/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

51/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

52/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

53/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

54/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

55/2008 w w sprawie ustalenia projektu gminy na 2009 rok

56/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

57/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

58/2008

59/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów    

60/2008 w sprawie anulowania zarzadzenia nr 40/2008

61/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

62/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

63/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

64/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

65/2008 w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów

66/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

67/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

68/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

69/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

70/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

71/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

72/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach  działów i rozdziałów

73/2008 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów

74/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 


Załączone pliki:

1_2008
(1_2008.pdf - 69.388 KB) Data publikacji: 2008-02-14 10:45:22 Redaktor: Piotr Giereś
2_2008
(2_2008.pdf - 51.42 KB) Data publikacji: 2008-02-14 10:46:09 Redaktor: Piotr Giereś
3_2008.pdf
(3_2008.pdf - 326.232 KB) Data publikacji: 2008-03-13 10:02:50 Redaktor: Piotr Giereś
4_2008.pdf
(4_2008.pdf - 37.711 KB) Data publikacji: 2008-03-13 10:09:56 Redaktor: Piotr Giereś
4a_2008.pdf
(4a_2008.pdf - 43.576 KB) Data publikacji: 2008-04-10 11:15:49 Redaktor: Piotr Giereś
5_2008.pdf
(5_2008.pdf - 38.923 KB) Data publikacji: 2008-04-22 12:40:19 Redaktor: Piotr Giereś
6_2008.pdf
(6_2008.pdf - 40.35 KB) Data publikacji: 2008-07-08 10:54:31 Redaktor: Piotr Giereś
7_2008
(7_2008.pdf - 30.847 KB) Data publikacji: 2008-06-12 11:18:30 Redaktor: Piotr Giereś
8_2008
(8_2008.pdf - 37.543 KB) Data publikacji: 2008-06-12 11:18:49 Redaktor: Piotr Giereś
9_2008
(9_2008.pdf - 43.102 KB) Data publikacji: 2008-06-12 11:19:03 Redaktor: Piotr Giereś
10_2008
(10_2008.pdf - 35.228 KB) Data publikacji: 2008-06-12 11:19:20 Redaktor: Piotr Giereś
11_2008
(11_2008.pdf - 27.512 KB) Data publikacji: 2008-06-12 11:19:56 Redaktor: Piotr Giereś
12_2008
(12_2008.pdf - 30.291 KB) Data publikacji: 2008-06-19 09:28:44 Redaktor: Piotr Giereś
13_2008
(13_2008.pdf - 29.277 KB) Data publikacji: 2008-06-19 09:29:30 Redaktor: Piotr Giereś
14_2008
(14_2008.pdf - 30.711 KB) Data publikacji: 2008-06-19 09:30:19 Redaktor: Piotr Giereś
15_2008
(15_2008.pdf - 27.628 KB) Data publikacji: 2008-06-19 09:30:38 Redaktor: Piotr Giereś
16_2008
(16_2008.pdf - 52.102 KB) Data publikacji: 2008-07-31 10:22:34 Redaktor: Piotr Giereś
17_2008
(17_2008.pdf - 37.046 KB) Data publikacji: 2008-07-15 10:44:26 Redaktor: Piotr Giereś
18_2008
(18_2008.pdf - 330.35 KB) Data publikacji: 2008-07-15 10:45:30 Redaktor: Piotr Giereś
19_2008
(19_2008.pdf - 32.39 KB) Data publikacji: 2008-07-15 10:46:23 Redaktor: Piotr Giereś
20_2008
(20_2008.pdf - 98.133 KB) Data publikacji: 2008-07-15 10:47:11 Redaktor: Piotr Giereś
21_2008
(21_2008.pdf - 45.32 KB) Data publikacji: 2008-07-31 10:29:02 Redaktor: Piotr Giereś
22_2008
(22_2008.pdf - 81.863 KB) Data publikacji: 2008-07-31 10:29:37 Redaktor: Piotr Giereś
23_2008
(23_2008.pdf - 871.675 KB) Data publikacji: 2008-08-19 12:33:35 Redaktor: Piotr Giereś
24_2008
(24_2008.pdf - 123.572 KB) Data publikacji: 2008-08-19 12:34:27 Redaktor: Piotr Giereś
25_2008.pdf
(25_2008.pdf - 57.86 KB) Data publikacji: 2008-08-19 12:34:56 Redaktor: Piotr Giereś
26_2008.pdf
(26_2008.pdf - 54.653 KB) Data publikacji: 2008-08-19 12:35:25 Redaktor: Piotr Giereś
28_2008
(28_2008.pdf - 235.778 KB) Data publikacji: 2008-09-23 07:45:44 Redaktor: Piotr Giereś
29_2008
(29_2008.pdf - 383.382 KB) Data publikacji: 2008-09-23 07:48:25 Redaktor: Piotr Giereś
30_2008
(30_2008.pdf - 43.554 KB) Data publikacji: 2008-09-23 07:49:06 Redaktor: Piotr Giereś
31_2008
(31_2008.pdf - 48.862 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:13:50 Redaktor: Piotr Giereś
32_2008
(32_2008.pdf - 877.912 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:16:27 Redaktor: Piotr Giereś
33_2008
(33_2008.pdf - 60.28 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:17:13 Redaktor: Piotr Giereś
34_2008
(34_2008.pdf - 524.337 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:18:32 Redaktor: Piotr Giereś
35_2008
(35_2008.pdf - 605.84 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:20:43 Redaktor: Piotr Giereś
36_2008
(36_2008.pdf - 96.916 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:22:34 Redaktor: Piotr Giereś
37_2008
(37_2008.pdf - 88.626 KB) Data publikacji: 2008-09-23 08:23:20 Redaktor: Piotr Giereś
38_2008
(38_2008.pdf - 53.766 KB) Data publikacji: 2008-10-07 09:55:14 Redaktor: Piotr Giereś
39_2008
(39_2008.pdf - 52.408 KB) Data publikacji: 2008-10-23 11:03:21 Redaktor: Piotr Giereś
40_2008
(40_2008.pdf - 59.529 KB) Data publikacji: 2008-10-07 09:56:28 Redaktor: Piotr Giereś
41_2008
(41_2008.pdf - 86.921 KB) Data publikacji: 2008-10-07 09:57:06 Redaktor: Piotr Giereś
42_2008
(42_2008.pdf - 162.953 KB) Data publikacji: 2008-10-07 09:57:56 Redaktor: Piotr Giereś
43_2008
(43_2008.pdf - 87.151 KB) Data publikacji: 2008-10-23 11:06:28 Redaktor: Piotr Giereś
44_2008
(44_2008.pdf - 34.424 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:40:31 Redaktor: Piotr Giereś
45_2008
(45_2008.pdf - 85.368 KB) Data publikacji: 2008-10-29 10:16:52 Redaktor: Piotr Giereś
46_2008
(46_2008.pdf - 182.522 KB) Data publikacji: 2008-10-29 10:17:24 Redaktor: Piotr Giereś
47_2008
(47_2008.pdf - 154.983 KB) Data publikacji: 2008-10-29 10:17:58 Redaktor: Piotr Giereś
48_2008
(48_2008.pdf - 209.117 KB) Data publikacji: 2008-10-29 10:18:36 Redaktor: Piotr Giereś
49_2008
(49_2008.pdf - 70.194 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:43:36 Redaktor: Piotr Giereś
50_2008
(50_2008.pdf - 55.229 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:44:03 Redaktor: Piotr Giereś
51_2008
(51_2008.pdf - 81.84 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:45:20 Redaktor: Piotr Giereś
52_2008
(52_2008.pdf - 45.872 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:45:56 Redaktor: Piotr Giereś
53_2008
(53_2008.pdf - 92.474 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:46:33 Redaktor: Piotr Giereś
54_2008
(54_2008.pdf - 63.027 KB) Data publikacji: 2008-11-20 09:46:59 Redaktor: Piotr Giereś
55_2008
(55_2008.pdf - 2205.975 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:48:24 Redaktor: Piotr Giereś
56_2008
(56_2008.pdf - 52.703 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:49:07 Redaktor: Piotr Giereś
57_2008
(57_2008.pdf - 45.331 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:49:42 Redaktor: Piotr Giereś
59_2008
(59_2008.pdf - 47.853 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:50:06 Redaktor: Piotr Giereś
60_2008
(60_2008.pdf - 21.92 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:26:54 Redaktor: Piotr Giereś
61_2008
(61_2008.pdf - 45.621 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:27:28 Redaktor: Piotr Giereś
62_2008
(62_2008.pdf - 151.176 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:28:01 Redaktor: Piotr Giereś
63_2008
(63_2008.pdf - 83.587 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:28:27 Redaktor: Piotr Giereś
64_2008
(64_2008.pdf - 101.611 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:29:01 Redaktor: Piotr Giereś
65_2008
(65_2008.pdf - 55.417 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:29:33 Redaktor: Piotr Giereś
66_2008
(66_2008.pdf - 46.116 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:30:09 Redaktor: Piotr Giereś
67_2008
(67_2008.pdf - 48.41 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:30:39 Redaktor: Piotr Giereś
68_2008
(68_2008.pdf - 102.436 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:31:14 Redaktor: Piotr Giereś
69_2008
(69_2008.pdf - 48.364 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:07:28 Redaktor: Piotr Giereś
70_2008
(70_2008.pdf - 97.035 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:08:07 Redaktor: Piotr Giereś
71_2008
(71_2008.pdf - 86.786 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:08:39 Redaktor: Piotr Giereś
72_2008
(72_2008.pdf - 52.29 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:09:12 Redaktor: Piotr Giereś
73_2008
(73_2008.pdf - 48.097 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:09:53 Redaktor: Piotr Giereś
74_2008
(74_2008.pdf - 66.407 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:10:32 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4241

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2008-02-14 10:26:10
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2008-02-14 10:53:58
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2009-01-13 10:21:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony