Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

Wersja do druku

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY CZARNOCIN

Urząd Gminy Czarnocin,

Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012, poz. 189). Informacje o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nich zawartych, publikowane i udostępniane są zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Rejestr instytucji kultury oraz księga rejestrowa są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnocin. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze – otwarty dostęp do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnocin. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis może być pełny lub skrócony. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędowa oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym pokwitowaniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury - pobierz


Załączone pliki
rejestr_kultury2013.pdfKsięga rejestrowa instytucji kultury (rejestr_kultury2013.pdf - 81.287 KB)
Data publikacji: 2013-06-03 12:46:00 Redaktor: Piotr Giereś
KS_kultury2013.pdfKSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY (KS_kultury2013.pdf - 78.427 KB)
Data publikacji: 2013-07-18 08:59:42 Redaktor: Piotr Giereś
Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury2014.pdfKsięga rejestrowa instytucji kultury 2014 r (Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury2014.pdf - 91.254 KB)
Data publikacji: 2014-07-23 09:43:32 Redaktor: Piotr Giereś
Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury12014.pdfKsięga rejestrowa instytucji kultury 2014 r (Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury12014.pdf - 78.866 KB)
Data publikacji: 2014-09-29 09:09:33 Redaktor: Piotr Giereś
rejestr_inst_kultury2015.pdfKsięga rejestrowa instytucji kultury 2015 (rejestr_inst_kultury2015.pdf - 259.332 KB)
Data publikacji: 2015-09-18 10:37:41 Redaktor: Piotr Giereś
rejestr_ins_kult2016.pdfRejestr Instytucji Kultury Gminy Czarnocin (rejestr_ins_kult2016.pdf - 200.625 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 12:37:29 Redaktor: Piotr Giereś

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4273

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-06-03 11:47:21
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2013-06-07 10:36:41
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2016-06-06 12:40:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony