Wnioski i petycje

Wersja do druku

Strona zawiera wnioski i petycje.

Załączone pliki:

Wniosek dot. akcji Czyste Gminy
(czystegminy1209.pdf - 5001.842 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:56:30 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych nieruchomości, których właścicielem jet Gmina
(nieruchomości1309.pdf - 497.46 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:56:56 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyników oceny stanu faktycznego publikowanych danych w BIP
(bipdane.pdf - 4059.977 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:57:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. spółek prawa handlowego
(Wniosek dot. spółek prawa prawa handlowego.pdf - 563.8 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:58:32 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
(spolki.pdf - 563.801 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:59:15 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zbiorczych protokołów z oszacowania szkód
(protokoly.pdf - 400.215 KB) Data publikacji: 2016-11-09 13:00:02 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich
(woda.pdf - 1956.445 KB) Data publikacji: 2016-11-09 13:00:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dotyczący akcji Czystsze Powietrze
(czystpowietrze.pdf - 2769.785 KB) Data publikacji: 2016-11-15 08:41:40 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego
(budzetob.pdf - 341.678 KB) Data publikacji: 2016-11-15 08:50:08 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedż na wniosek dot.akcji Czystsze Powietrze
(odpczystpowietrze.pdf - 124.411 KB) Data publikacji: 2016-11-15 09:14:36 Redaktor: Piotr Giereś
Petycja dot. scalania gruntów
(scalanie.pdf - 2693.311 KB) Data publikacji: 2016-11-15 14:21:53 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przekazywania informacji
(wninformacja.pdf - 639.188 KB) Data publikacji: 2016-11-17 12:55:18 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. przekazywania informacji
(odpwniosek2111.pdf - 254.358 KB) Data publikacji: 2016-11-21 13:22:18 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na petycje dot. scalania gruntów
(odpscalanie.pdf - 193.36 KB) Data publikacji: 2016-12-20 13:00:47 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(wnzwiezenta2017.pdf - 436.245 KB) Data publikacji: 2017-01-13 10:07:36 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(odpwnzwierzeta2017.pdf - 3257.396 KB) Data publikacji: 2017-01-13 10:10:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przedszkoli
(wnprzedszkola.pdf - 329.862 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:42:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. liczby wniosków o informację publiczną
(wnioewidencjawnioskow2017.pdf - 321.503 KB) Data publikacji: 2017-02-27 10:33:09 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyrobów azbestowych
(wnioswyrazbest2017.pdf - 716.76 KB) Data publikacji: 2017-02-27 10:33:52 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. liczby wniosków o informację publiczną
(wniosekinf2017.pdf - 179.575 KB) Data publikacji: 2017-03-09 12:21:50 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. monitoringu gminnych programów usuwania azbestu
(Wniosekdotazbest.pdf - 436.546 KB) Data publikacji: 2017-03-10 11:39:46 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. wyrobów azbestowych
(odpazbest2017.pdf - 220.518 KB) Data publikacji: 2017-03-14 11:02:46 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
(wniosekprot.pdf - 197.722 KB) Data publikacji: 2017-03-17 09:41:30 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkód w gospodarstwach rolnych
(wniosekszkody03.pdf - 396.424 KB) Data publikacji: 2017-03-27 11:39:16 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. szkód w gospodarstwach rolnych
(odpszkody03.pdf - 1524.464 KB) Data publikacji: 2017-03-27 11:39:53 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek o udostępnienie informacji dot. przedszkoli
(odpprzedszkole.pdf - 770.556 KB) Data publikacji: 2017-04-07 14:40:02 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek o udostępnienie informacji dot. wyrobów azbestowych
(odazbest.pdf - 725.628 KB) Data publikacji: 2017-04-07 14:41:03 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
(inpubszkoly.pdf - 878.122 KB) Data publikacji: 2017-04-14 08:49:10 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 432

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2016-10-12 09:46:55
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2016-10-12 09:51:39
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2017-04-14 08:49:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony