Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-06-22 17:03:57
Wygasł: 2020-07-07

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2020-06-22 09:35:41
Wygasł: 2020-06-30

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opublikowany: 2020-04-28 13:38:13
Wygasł: 2020-05-19

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2019-12-10 13:01:45
Wygasł: 2019-12-16

Odbiór i przekazanie do recyklingu lud odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Czarnocin.

Opublikowany: 2019-11-13 08:07:44
Wygasł: 2019-11-27

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2020 roku.

Opublikowany: 2019-10-24 15:10:29
Wygasł: 2019-11-08

Przebudowa drogi Czarnocin Centrum, działka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb

Opublikowany: 2019-10-24 15:10:34
Wygasł: 2019-11-08

Przebudowa drogi Czarnocin Szkoła, dz. nr ewid . 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb

Opublikowany: 2019-10-07 14:29:03
Wygasł: 2019-10-22

Przebudowa dróg w miejscowościach Sokolina i Kolosy

Opublikowany: 2019-10-01 08:55:42
Wygasł: 2019-10-16

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość

Opublikowany: 2019-09-24 16:15:29
Wygasł: 2019-10-08

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIAKI

Opublikowany: 2019-09-24 16:15:34
Wygasł: 2019-10-08

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIAKI

Opublikowany: 2019-09-24 15:58:33
Wygasł: 2019-10-08

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIAKI

Opublikowany: 2019-09-10 15:19:09
Wygasł: 2019-09-25

Przebudowa dróg w miejscowości Mikołajów i Czarnocin

Opublikowany: 2019-09-10 13:05:57
Wygasł: 2019-09-25

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb

Opublikowany: 2019-08-01 21:55:41
Wygasł: 2019-08-19

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki

Opublikowany: 2019-07-31 13:52:58
Wygasł: 2019-08-12

Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolosach gm. Czarnocin

Opublikowany: 2019-07-18 13:19:43
Wygasł: 2019-08-02

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia wody w Mękarzowicach.

Opublikowany: 2019-07-16 12:54:12
Wygasł: 2019-07-31

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki.

Opublikowany: 2019-07-02 14:40:05
Wygasł: 2019-07-11

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także nanoszenie wszelkich korekt i uwag oraz składanie wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego dla zadania „Budowa biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”

Opublikowany: 2019-06-17 08:35:01
Wygasł: 2019-06-26

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


znalezionych: 398 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>