Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-08-01 21:55:41
Wygasł: 2019-08-19

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki

Opublikowany: 2019-07-31 13:52:58
Wygasł: 2019-08-12

Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolosach gm. Czarnocin

Opublikowany: 2019-07-18 13:19:43
Wygasł: 2019-08-02

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia wody w Mękarzowicach.

Opublikowany: 2019-07-16 12:54:12
Wygasł: 2019-07-31

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki.

Opublikowany: 2019-07-02 14:40:05
Wygasł: 2019-07-11

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także nanoszenie wszelkich korekt i uwag oraz składanie wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego dla zadania „Budowa biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”

Opublikowany: 2019-06-17 08:35:01
Wygasł: 2019-06-26

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opublikowany: 2019-05-27 14:23:52
Wygasł: 2019-06-11

Przebudowa dróg gminnych nr 317014T, nr 317026T i nr 317027T w miejscowości Cieszkowy

Opublikowany: 2019-04-09 14:29:27
Wygasł: 2019-04-24

Przebudowa drogi gminnej Czarnocin-Kostrzeszyn, działka nr ewid. 777, odcinek od km 0+000 do km 0+710, na dł. 710 mb.

Opublikowany: 2019-03-25 14:40:46
Wygasł: 2019-04-09

Przebudowa drogi gminnej Zagajów - Charbinowice, działka nr ewid. 311, odcinek od km 2+695 do km 3+020, na dł. 325 mb

Opublikowany: 2019-03-25 12:55:55
Wygasł: 2019-04-09

Przebudowa drogi gminnej Zagaje Stradowskie - Malżyce, działki nr ewid. 139, 121, odcinek od km 0+000 do km 0+990, na dł. 990 mb

Opublikowany: 2019-03-07 13:05:12
Wygasł: 2019-03-18

Zapytanie ofertowe - Odpłatna usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn.: Gminne Dożynki w Czarnocinie 2019

Opublikowany: 2019-02-27 10:47:11
Wygasł: 2019-03-08

Usługa polegająca na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin w ramach „Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin na lata 2013- 2032”

Opublikowany: 2018-11-27 07:36:16
Wygasł: 2018-12-07

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2019 roku.

Opublikowany: 2018-11-23 16:12:47
Wygasł: 2018-12-04

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Opublikowany: 2018-10-30 14:24:33
Wygasł: 2018-11-14

Przebudowa drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, na dł. 1258 mb.

Opublikowany: 2018-08-06 21:49:34
Wygasł: 2018-08-21

Przebudowa drogi Malżyce - Górki Budziszowskie, działka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dł. 281 mb

Opublikowany: 2018-08-06 21:17:51
Wygasł: 2018-08-21

Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358,103, odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dł. 780 mb

Opublikowany: 2018-08-03 14:32:57
Wygasł: 2018-08-10

Zakup, dostawa montaż urządzeń placu zabaw

Opublikowany: 2018-07-24 13:49:40
Wygasł: 2018-08-08

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mękarzowice, działki nr ewid. 325,497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb.

Opublikowany: 2018-07-04 08:37:28
Wygasł: 2018-07-11

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2018 / 2019


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>