Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarnocin za 2019 rok

2020-11-27 16:58:26 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2020-11-27 16:52:23 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice

2020-11-23 18:15:52 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Znak:BG.6840.2.2020

2020-11-20 18:28:04 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy

2020-11-20 18:19:00 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2020-11-12 16:57:39 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadoienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-10-23 09:09:39 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-10-20 16:52:08 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Swoszowice. Znak: BG.6830.2.2020

2020-09-29 17:51:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji NR 2/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Czarnocin.

2020-09-29 17:49:08 Ogłoszenia

. więcej»