Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0.37 ha w obrębie Koryto

2022-06-22 18:34:07 Ogłoszenia

. więcej»

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0.19 ha w obrębie Sokolina

2022-06-22 18:33:11 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury w Referacie Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy w Czarnocinie

2022-06-13 17:42:25 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zapytanie ofertowe na

2022-06-06 09:31:39 Ogłoszenia

. więcej»

Debata nad raportem o stanie Gminy Czarnocin za 2021 rok

2022-05-30 18:00:38 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja dla osob ubiegąjacych się o zatrudnienie w UG

2022-05-30 17:27:42 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0.19 ha w obrębie Sokolina

2022-05-19 08:41:09 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0.37 ha w obrębie Koryto

2022-05-19 08:37:48 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2022-05-16 16:54:22 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zapytanie ofertowe na "Modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie"

2022-05-12 19:33:39 Ogłoszenia

. więcej»