Wykaz zawierający lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Czarnocin przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

2020-06-26 13:50:37 Ogłoszenia

. więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

2020-06-18 21:44:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-06-05 13:01:01 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

2020-05-19 14:36:37 Ogłoszenia

. więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego.

2020-05-19 11:03:59 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

2020-05-04 18:07:10 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Znak: BG.6840.1.2020 z dnia 20.04.2020 r.

2020-04-20 09:46:00 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak:BG.6840.3.1.2019.

2020-04-17 14:03:19 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.4.2.2019.

2020-04-17 13:56:45 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak:BG.6840.4.1.2019.

2020-04-17 13:51:31 Ogłoszenia

. więcej»