Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Czarnocin na lata 2022-2026

2021-11-17 17:05:16 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Malżyce

2021-11-10 09:52:32 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Stradów

2021-11-03 18:36:51 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Stradów

2021-10-07 23:02:38 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Malżyce

2021-10-07 22:59:15 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnocin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2021-10-01 18:13:30 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnocin przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

2021-10-01 18:11:54 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

2021-09-23 19:38:28 Ogłoszenia

. więcej»

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku z terenu Gminy Czarnocin”

2021-09-21 14:04:43 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Malżyce

2021-09-15 09:41:23 Ogłoszenia

. więcej»