Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2020-01-17 13:23:42 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-01-17 13:03:02 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r.

2020-01-16 14:39:14 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mękarzowice

2020-01-15 13:18:36 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice

2020-01-14 11:09:30 Ogłoszenia

,,Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Charzowice, gm. Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie na działkach nr ew.: 268, 119, 336”. więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 27.12.2019 r.

2020-01-07 10:11:26 Ogłoszenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Czarnocin pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych z utworów kredy za pomocą ujęcia w Mękarzowicach, istniejącego na dz. ewid. nr 260/1 obręb 0012 Mękarzowice gm. Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie więcej»

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-01-03 14:35:11 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Skalbmierz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz

2019-12-30 09:21:28 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mękarzowice

2019-12-20 14:21:38 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak: BG.6840.4.2.2019

2019-12-20 12:17:51 Ogłoszenia

. więcej»