Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmieniającej decyzję ostateczną Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2021-02-18 16:41:22 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do konkursu Asystent Rodziny

2021-02-05 16:28:23 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pomocniczne - Asystent Rodziny

2021-02-04 18:01:22 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 17:36:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak:BG.6840.2.1.2020.

2021-01-29 18:53:04 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak:BG.6840.2.2.2020.

2021-01-29 18:44:29 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.3.2020

2021-01-29 18:31:04 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 172 o powierzchni 0,3394 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.4.2020.

2021-01-29 18:18:23 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.5.2020.

2021-01-29 18:03:23 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak:BG.6840.2.6.2020.

2021-01-29 17:49:24 Ogłoszenia

. więcej»