Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Specyfikacje15195
Protokoły z sesji13749
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 13316
Rada Gminy11981
Uchwały Rady Gminy11240
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży10611
Statut10297
Elektroniczna Skrzynka Podawcza10037
Zarządzenia9155
RADNYCH GMINY9054
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY8712
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE8320
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)8055
Plan Rozwoju Lokalnego7541
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7502
Wzory druków7372
Budżet Gminy6818
Rada Gminy6502
Majątek gminy6366
Program ochrony środowiska6170
Sprawozdanie6129
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej5835
pozostałe5718
Referat Budownictwa i Geodezji5618
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin5514
Plan Gospodarki Odpadami5427
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich5309
Obwieszczenia5305
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy5059
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin4504
Referat finansowy4472
Wójt Gminy4222
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154006
Wybory samorządowe 2010 r.3683
Informacje o środowisku3682
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie3593
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych3535
Sprawozdania3249
Wybory samorządowe 20143177
ODPOWIEDZI DO SIWZ2847
[1] 2 3 4 5