Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy39827
Specyfikacje17698
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 17647
Protokoły z sesji14734
Uchwały Rady Gminy13416
Rada Gminy12650
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży11171
Statut10893
Elektroniczna Skrzynka Podawcza10591
RADNYCH GMINY10225
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE9731
Zarządzenia9704
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY9432
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)8772
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej8770
Plan Rozwoju Lokalnego8055
Wzory druków7977
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7736
Rada Gminy7680
Majątek gminy6872
Program ochrony środowiska6679
Sprawozdania budżetowe i finansowe6644
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej6465
Referat Budownictwa i Geodezji6251
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin6140
pozostałe6005
Plan Gospodarki Odpadami5951
Obwieszczenia5930
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich5898
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy5593
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 5558
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin5045
Referat finansowy5002
Wójt Gminy5001
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154340
Informacje o środowisku4222
Wybory samorządowe 2010 r.4190
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2012 rok4166
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4134
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4051
[1] 2 3 4 5