Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43426
Specyfikacje19738
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 19579
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)15880
Protokoły z sesji15661
Uchwały Rady Gminy14714
Rada Gminy13526
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży12042
Statut11630
RADNYCH GMINY11456
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11369
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE10838
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY10635
Zarządzenia10554
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 9923
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9522
Wzory druków8869
Plan Rozwoju Lokalnego8801
Rada Gminy8577
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7990
Majątek gminy7629
Sprawozdania budżetowe i finansowe7496
Program ochrony środowiska7410
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7290
Referat Budownictwa i Geodezji7223
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin7017
Obwieszczenia6831
Plan Gospodarki Odpadami6744
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6711
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6528
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6300
pozostałe6246
Wójt Gminy6051
Referat finansowy5927
2011 rok.5715
Informacje o środowisku4970
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4922
Wybory samorządowe 2010 r.4827
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4799
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154740
[1] 2 3 4 5