Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy42938
Specyfikacje19132
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 18843
Protokoły z sesji15120
Uchwały Rady Gminy13909
Rada Gminy13057
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży11550
Statut11220
RADNYCH GMINY10914
Elektroniczna Skrzynka Podawcza10902
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE10175
Zarządzenia10034
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY9846
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)9145
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9091
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 8900
Plan Rozwoju Lokalnego8362
Wzory druków8361
Rada Gminy8074
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7856
Majątek gminy7191
Program ochrony środowiska6996
Sprawozdania budżetowe i finansowe6992
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej6904
Referat Budownictwa i Geodezji6636
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin6526
Obwieszczenia6321
Plan Gospodarki Odpadami6273
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6238
pozostałe6128
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6064
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy5913
2011 rok.5482
Wójt Gminy5387
Referat finansowy5357
Informacje o środowisku4549
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154535
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4480
Wybory samorządowe 2010 r.4473
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4381
[1] 2 3 4