Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43169
Specyfikacje19470
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 19246
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)15610
Protokoły z sesji15412
Uchwały Rady Gminy14321
Rada Gminy13293
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży11801
Statut11419
RADNYCH GMINY11204
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11133
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE10507
Zarządzenia10287
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY10215
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 9551
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9315
Wzory druków8604
Plan Rozwoju Lokalnego8575
Rada Gminy8352
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7923
Majątek gminy7411
Sprawozdania budżetowe i finansowe7253
Program ochrony środowiska7212
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7119
Referat Budownictwa i Geodezji6880
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin6778
Obwieszczenia6570
Plan Gospodarki Odpadami6520
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6490
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6290
pozostałe6187
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6121
Wójt Gminy5700
Referat finansowy5610
2011 rok.5593
Informacje o środowisku4751
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4696
Wybory samorządowe 2010 r.4674
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154652
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4590
[1] 2 3 4