Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Specyfikacje14557
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 11962
Protokoły z sesji11692
Uchwały Rady Gminy10803
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży10326
Rada Gminy10135
Statut10048
Zarządzenia8862
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY8244
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE7989
Elektroniczna Skrzynka Podawcza7978
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)7687
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7318
Plan Rozwoju Lokalnego7308
Wzory druków7063
Budżet Gminy6542
RADNYCH GMINY6399
Majątek gminy6131
Sprawozdanie5902
Program ochrony środowiska5901
pozostałe5648
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej5324
Referat Budownictwa i Geodezji5295
Plan Gospodarki Odpadami5174
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin5159
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich5021
Obwieszczenia4974
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy4832
Referat finansowy4202
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin4201
Wybory samorządowe 2010 r.3455
Informacje o środowisku3419
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych3307
Wójt Gminy3039
Sprawozdania3032
Rada Gminy3017
Wybory samorządowe 20142955
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie2908
ODPOWIEDZI DO SIWZ2718
2013 rok.2536
[1] 2 3 4