Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy39520
Specyfikacje16176
Protokoły z sesji14202
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 13650
Rada Gminy12267
Uchwały Rady Gminy11608
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży10841
Statut10527
Elektroniczna Skrzynka Podawcza10265
Zarządzenia9386
RADNYCH GMINY9368
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY8985
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE8561
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)8313
Plan Rozwoju Lokalnego7756
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7644
Wzory druków7604
Rada Gminy6855
Majątek gminy6582
Program ochrony środowiska6385
Sprawozdanie6332
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej6076
pozostałe5865
Referat Budownictwa i Geodezji5841
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin5744
Plan Gospodarki Odpadami5633
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich5554
Obwieszczenia5552
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy5273
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin4725
Referat finansowy4685
Wójt Gminy4522
Klauzule informacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4274
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154173
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2012 rok3986
Informacje o środowisku3908
Wybory samorządowe 2010 r.3896
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie3807
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych3745
Sprawozdania3492
[1] 2 3 4 5