Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 10507
Uchwały Rady Gminy9710
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży9586
Protokoły z sesji9456
Statut9320
Specyfikacje8993
Rada Gminy8557
Zarządzenia8048
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY7345
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7005
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)6755
Plan Rozwoju Lokalnego6576
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE6405
Wzory druków6239
Budżet Gminy5792
RADNYCH GMINY5584
Majątek gminy5490
pozostałe5455
Elektroniczna Skrzynka Podawcza5248
Sprawozdanie5227
Program ochrony środowiska5107
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej4532
Plan Gospodarki Odpadami4495
Referat Budownictwa i Geodezji4419
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin4321
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich4227
Obwieszczenia4095
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy4089
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin3448
Referat finansowy3388
Wybory samorządowe 2010 r.2823
Informacje o środowisku2728
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych2635
ODPOWIEDZI DO SIWZ2410
Wybory samorządowe 20142253
Budżet Gminy 2004 rok2236
Budżet Gminy 2005 rok2225
2013 rok.2201
Rada Gminy2160
Sprawozdanie za 2004 rok2137
[1] 2 3 4