Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43603
Specyfikacje20007
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 19832
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)16107
Protokoły z sesji15861
Uchwały Rady Gminy14976
Rada Gminy13732
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży12254
Statut11821
RADNYCH GMINY11642
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11577
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE11046
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY10871
Zarządzenia10764
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 10292
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9709
Wzory druków9102
Plan Rozwoju Lokalnego8990
Rada Gminy8778
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8050
Majątek gminy7820
Sprawozdania budżetowe i finansowe7676
Program ochrony środowiska7592
Referat Budownictwa i Geodezji7432
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7415
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin7198
Obwieszczenia7022
Plan Gospodarki Odpadami6935
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6907
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6703
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6495
pozostałe6309
Wójt Gminy6307
Referat finansowy6143
2011 rok.5813
Informacje o środowisku5173
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie5096
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4974
Wybory samorządowe 2010 r.4962
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154827
[1] 2 3 4 5