Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Specyfikacje13535
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 10621
Uchwały Rady Gminy9832
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży9662
Protokoły z sesji9642
Statut9402
Rada Gminy9106
Zarządzenia8148
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY7469
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7052
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)6841
Plan Rozwoju Lokalnego6669
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE6577
Wzory druków6340
Budżet Gminy5863
RADNYCH GMINY5704
Majątek gminy5553
pozostałe5470
Elektroniczna Skrzynka Podawcza5325
Sprawozdanie5305
Program ochrony środowiska5216
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej4622
Plan Gospodarki Odpadami4561
Referat Budownictwa i Geodezji4517
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin4386
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich4323
Obwieszczenia4200
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy4179
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin3512
Referat finansowy3481
Wybory samorządowe 2010 r.2876
Informacje o środowisku2800
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych2694
ODPOWIEDZI DO SIWZ2432
Wybory samorządowe 20142316
Budżet Gminy 2004 rok2265
Budżet Gminy 2005 rok2253
Rada Gminy2249
2013 rok.2237
Sprawozdanie za 2004 rok2160
[1] 2 3 4