Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy45119
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 43039
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 23677
Specyfikacje21763
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)17931
Protokoły z sesji17415
Uchwały Rady Gminy16972
Rada Gminy15266
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży13739
Elektroniczna Skrzynka Podawcza13231
Statut13220
RADNYCH GMINY13204
WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY12816
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE12696
KLAUZULA INFORMACYJNA12419
Zarządzenia12407
Rada Gminy11639
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej11162
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin11138
Wzory druków10938
Plan Rozwoju Lokalnego10455
Majątek gminy9225
Sprawozdania budżetowe i finansowe9158
Program ochrony środowiska9070
Referat Budownictwa i Geodezji9056
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin8855
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej8771
Wójt Gminy8668
Obwieszczenia8562
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich8562
Referat finansowy8533
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8497
Plan Gospodarki Odpadami8418
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin7988
Plan zamówień publicznych7716
pozostałe6737
Informacje o środowisku6606
2011 rok.6597
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie6477
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych6375
[1] 2 3 4 5 6