Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43097
Specyfikacje19389
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 19133
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)15538
Protokoły z sesji15336
Uchwały Rady Gminy14166
Rada Gminy13233
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży11725
Statut11359
RADNYCH GMINY11110
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11063
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE10406
Zarządzenia10217
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY10055
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 9345
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9254
Wzory druków8537
Plan Rozwoju Lokalnego8514
Rada Gminy8270
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7901
Majątek gminy7347
Sprawozdania budżetowe i finansowe7175
Program ochrony środowiska7149
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7063
Referat Budownictwa i Geodezji6814
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin6712
Obwieszczenia6502
Plan Gospodarki Odpadami6458
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6411
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6220
pozostałe6171
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6060
Wójt Gminy5599
2011 rok.5561
Referat finansowy5523
Informacje o środowisku4688
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4632
Wybory samorządowe 2010 r.4627
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154626
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4525
[1] 2 3 4 5