Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Specyfikacje15064
Protokoły z sesji13458
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 13160
Uchwały Rady Gminy11077
Rada Gminy10767
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży10534
Statut10220
Zarządzenia9073
RADNYCH GMINY8916
Elektroniczna Skrzynka Podawcza8645
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY8589
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE8224
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)7946
Plan Rozwoju Lokalnego7474
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7462
Wzory druków7302
Budżet Gminy6740
Majątek gminy6305
Program ochrony środowiska6099
Sprawozdanie6073
Rada Gminy5868
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej5756
pozostałe5696
Referat Budownictwa i Geodezji5525
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin5406
Plan Gospodarki Odpadami5362
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich5225
Obwieszczenia5214
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy5004
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin4419
Referat finansowy4401
Wójt Gminy4123
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20153972
Informacje o środowisku3611
Wybory samorządowe 2010 r.3610
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie3519
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych3482
Sprawozdania3190
Wybory samorządowe 20143113
ODPOWIEDZI DO SIWZ2819
[1] 2 3 4 5