Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy42840
Specyfikacje19036
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 18688
Protokoły z sesji15013
Uchwały Rady Gminy13774
Rada Gminy12954
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży11447
Statut11127
Elektroniczna Skrzynka Podawcza10813
RADNYCH GMINY10803
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE10064
Zarządzenia9943
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY9725
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)9042
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9008
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 8691
Plan Rozwoju Lokalnego8277
Wzory druków8256
Rada Gminy7957
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7828
Majątek gminy7109
Program ochrony środowiska6909
Sprawozdania budżetowe i finansowe6882
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej6814
Referat Budownictwa i Geodezji6536
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin6421
Obwieszczenia6224
Plan Gospodarki Odpadami6190
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6151
pozostałe6102
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin5975
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy5823
2011 rok.5430
Wójt Gminy5277
Referat finansowy5265
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154484
Informacje o środowisku4466
Wybory samorządowe 2010 r.4398
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4387
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2012 rok4323
[1] 2 3 4 5