Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Specyfikacje14758
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 13009
Protokoły z sesji11946
Uchwały Rady Gminy10937
Rada Gminy10655
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży10426
Statut10127
Zarządzenia8961
Elektroniczna Skrzynka Podawcza8545
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY8458
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE8112
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)7821
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7412
Plan Rozwoju Lokalnego7378
RADNYCH GMINY7188
Wzory druków7164
Budżet Gminy6634
Majątek gminy6205
Program ochrony środowiska6005
Sprawozdanie5977
pozostałe5670
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej5422
Referat Budownictwa i Geodezji5404
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin5297
Plan Gospodarki Odpadami5253
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich5121
Obwieszczenia5096
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy4909
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin4312
Referat finansowy4289
Wybory samorządowe 2010 r.3521
Informacje o środowisku3515
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych3388
Wójt Gminy3179
Rada Gminy3138
Sprawozdania3103
Wybory samorządowe 20143026
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie3000
ODPOWIEDZI DO SIWZ2763
2013 rok.2590
[1] 2 3 4 5