Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43807
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 38203
Specyfikacje20252
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 20197
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)16364
Protokoły z sesji16093
Uchwały Rady Gminy15288
Rada Gminy13933
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży12495
Statut12011
RADNYCH GMINY11826
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11798
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE11251
KLAUZULA INFORMACYJNA11182
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY11110
Zarządzenia10977
Rada Gminy10271
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9910
Wzory druków9345
Plan Rozwoju Lokalnego9191
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8124
Majątek gminy8007
Sprawozdania budżetowe i finansowe7868
Program ochrony środowiska7793
Referat Budownictwa i Geodezji7677
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7598
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin7439
Obwieszczenia7243
Plan Gospodarki Odpadami7150
Referat finansowy7145
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich7130
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6902
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6684
Wójt Gminy6667
pozostałe6366
2011 rok.5928
Informacje o środowisku5368
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie5284
Wybory samorządowe 2010 r.5186
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych5149
[1] 2 3 4 5