Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43994
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 39267
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 21412
Specyfikacje20444
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)16568
Protokoły z sesji16306
Uchwały Rady Gminy15553
Rada Gminy14145
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży12688
Statut12178
RADNYCH GMINY12006
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11981
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE11464
KLAUZULA INFORMACYJNA11378
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY11345
Zarządzenia11164
Rada Gminy10468
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10083
Wzory druków9728
Plan Rozwoju Lokalnego9371
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8188
Majątek gminy8186
Sprawozdania budżetowe i finansowe8049
Program ochrony środowiska7964
Referat Budownictwa i Geodezji7892
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7747
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin7641
Wójt Gminy7462
Obwieszczenia7426
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich7366
Referat finansowy7361
Plan Gospodarki Odpadami7325
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin7083
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6844
pozostałe6428
2011 rok.6025
Informacje o środowisku5549
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie5436
Wybory samorządowe 2010 r.5331
KLAUZULA INFORMACYJNA5311
[1] 2 3 4 5