Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy43032
Specyfikacje19313
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 19031
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)15471
Protokoły z sesji15262
Uchwały Rady Gminy14069
Rada Gminy13170
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży11659
Statut11305
RADNYCH GMINY11046
Elektroniczna Skrzynka Podawcza11002
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE10326
Zarządzenia10149
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY9983
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9192
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 9168
Wzory druków8471
Plan Rozwoju Lokalnego8460
Rada Gminy8195
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ7879
Majątek gminy7290
Sprawozdania budżetowe i finansowe7111
Program ochrony środowiska7096
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej6999
Referat Budownictwa i Geodezji6750
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin6648
Obwieszczenia6436
Plan Gospodarki Odpadami6385
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6349
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin6162
pozostałe6151
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy6005
2011 rok.5533
Wójt Gminy5522
Referat finansowy5453
Informacje o środowisku4633
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 20154592
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie4577
Wybory samorządowe 2010 r.4569
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych4473
[1] 2 3 4 5