ODPOWIEDZI DO SIWZ
.

Załączone pliki:
Odp. do SIWZ HALA 1 (ODP_HALA_1.pdf - 1063.31 KB)
Data publikacji: 2010-09-16 09:27:00 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ HALA 2 (ODP_HALA_2.pdf - 110.409 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 11:51:20 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ HALA 3 (ODP_HALA_3.pdf - 35.068 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 11:51:58 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ HALA 4 (ODP_HALA_4.pdf - 79.18 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 11:52:32 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ HALA 5 (ODP_HALA_5.pdf - 118.907 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 11:52:56 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ HALA 6 (ODP_HALA_6.pdf - 15.435 KB)
Data publikacji: 2010-09-16 07:49:04 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ OCZYSZCZALNIE (ODP_OCZYSZCZALNIE_1.pdf - 385.327 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 12:56:02 Redaktor: Piotr Giereś
Kosztorys do SIWZ OCZYSZCZALNIE (kosztorys.zip - 157.028 KB)
Data publikacji: 2010-09-16 07:59:33 Redaktor: Piotr Giereś
Opis: Plik w formacie ath i KST
Odp. do SIWZ HALA 7 (ODP_HALA_7.pdf - 36.853 KB)
Data publikacji: 2010-09-24 13:01:38 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ KREDYT 1 (ODP_KREDYT1.pdf - 82.815 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 09:19:51 Redaktor: Piotr Giereś
Odp do SIWZ KREDYT 2 (ODP_KREDYT2.pdf - 12.491 KB)
Data publikacji: 2010-11-17 09:36:08 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. 1 do SIWZ ORLIK (ODP_ORLIK1.pdf - 58.2 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:18:54 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. 2 do SIWZ ORLIK (odp2orlik.pdf - 93.703 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 16:06:13 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. 3 do SIWZ ORLIK (Odp.3_orlik.pdf - 91.204 KB)
Data publikacji: 2011-07-01 15:10:54 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. do SIWZ wyposażenie świetlic (odpswietlice2011.pdf - 53.859 KB)
Data publikacji: 2011-09-23 12:25:46 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na zapytanie pierwsze - kredyt (odpkredyt1.pdf - 121.563 KB)
Data publikacji: 2011-10-11 08:16:06 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na zapytanie drugie - kredyt (odp_2_kredyt_2011.pdf - 285.653 KB)
Data publikacji: 2011-10-17 19:49:39 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na zapytanie trzecie - kredyt (odp_3_kredyt.pdf - 100.324 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 07:45:02 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. 1 - do SIWZ dostawa samochodu (ODP_samochod1.pdf - 47.289 KB)
Data publikacji: 2011-11-07 14:56:04 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. 2 - do SIWZ dostawa samochodu (ODP_samochod2.pdf - 46.609 KB)
Data publikacji: 2011-11-07 19:29:12 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. 3 - do SIWZ dostawa samochodu (ODP_samochod3.pdf - 49.048 KB)
Data publikacji: 2011-11-08 08:58:56 Redaktor: Piotr Giereś
ODP. do SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach (ODPciesz1.pdf - 46.411 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 08:06:23 Redaktor: Piotr Giereś
ODP. 2 do SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach (ODPciesz2.pdf - 43.435 KB)
Data publikacji: 2012-01-27 09:28:20 Redaktor: Piotr Giereś
ODP. 1 do SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie (ODPczar1.pdf - 43.755 KB)
Data publikacji: 2012-01-27 09:29:47 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana treści SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach (zmsiwzciesz1.pdf - 37.163 KB)
Data publikacji: 2012-01-27 09:30:51 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana treści SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie (zmsiwzczar1.pdf - 37.387 KB)
Data publikacji: 2012-01-27 09:31:57 Redaktor: Piotr Giereś
ODP. 3 do SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach (ODPciesz3.pdf - 500.501 KB)
Data publikacji: 2012-01-27 12:13:32 Redaktor: Piotr Giereś
ODP. 2 do SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie (ODPczar2.pdf - 72.843 KB)
Data publikacji: 2012-01-27 13:34:16 Redaktor: Piotr Giereś
Odp 1 do SIWZ - Zakup energii elektrycznej (odp1energiia.pdf - 148.207 KB)
Data publikacji: 2012-07-16 10:57:07 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedzi na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 24.04.2013 r. (odp1kruszywo2013.pdf - 30.811 KB)
Data publikacji: 2013-04-24 21:15:00 Redaktor: Piotr Giereś
Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach (odp_sport.pdf - 127.535 KB)
Data publikacji: 2013-12-03 15:16:33 Redaktor: Piotr Giereś
Odp 2 do SIWZ Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach (odp_w2_sport2013.pdf - 37.355 KB)
Data publikacji: 2013-12-04 12:35:32 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedzi na wniosek nr 1 - Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach (odpsportzap2013.pdf - 38.407 KB)
Data publikacji: 2013-12-12 13:44:03 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dla Wykonawców nr 1 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (intermo1.pdf - 39.131 KB)
Data publikacji: 2014-04-29 10:10:28 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dla Wykonawców nr 2 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (inoczyszcz2.pdf - 33.546 KB)
Data publikacji: 2014-04-30 06:43:33 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dla Wykonawców nr 3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (inoczyszcz3.pdf - 88.202 KB)
Data publikacji: 2014-04-30 14:55:48 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dla Wykonawców nr 4 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (inoczyszcz4.pdf - 144.502 KB)
Data publikacji: 2014-05-02 15:43:49 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dla Wykonawców nr 1 - DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN (ODP_DOWOZ20141.pdf - 127.03 KB)
Data publikacji: 2014-06-02 10:16:04 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (oczyszczalnie_informacja_dla_wykonawcow_nr_1.pdf - 216.057 KB)
Data publikacji: 2014-08-20 14:24:44 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (oczyszczalnie_informacja_dla_wykonawcow_nr_2.pdf - 670.901 KB)
Data publikacji: 2014-08-25 12:32:49 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - ogl_wodociag2014.pdf Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin (wodociag_informacja_dla_wykonawcow_nr_1.pdf - 245.02 KB)
Data publikacji: 2014-08-26 14:19:58 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (oczyszczalnie_informacja_dla_wykonawcow_nr_3.pdf - 211.005 KB)
Data publikacji: 2014-08-26 14:21:13 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Zakup energii elektrycznej 2014 (Informacja_nr_1_energia.pdf - 51.42 KB)
Data publikacji: 2014-09-11 18:37:31 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - Zakup energii elektrycznej 2014 (Informacja_nr_2_energia.pdf.pdf - 308.336 KB)
Data publikacji: 2014-09-12 08:37:33 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz szkolenie i dostawa sygnału internetowego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w pr (SIWZ_wykluczenie_2014.zip - 15775.663 KB)
Data publikacji: 2014-10-06 12:59:22 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz szkolenie i dostawa sygnału internetowego w ramach realizacji projektu (infwykwyklcyfr1.pdf - 380.207 KB)
Data publikacji: 2014-10-15 07:31:30 Redaktor: Piotr Giereś
Załączniki do SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz szkolenie i dostawa sygnału internetowego w ramach realizacji projektu (zalaczniki_wykl2014.zip - 2253.855 KB)
Data publikacji: 2014-10-15 07:35:11 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin 2014 (odpkredyt12014.pdf - 327.962 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:18:40 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin 2014 (odpkredyt22014.pdf - 451.106 KB)
Data publikacji: 2014-12-04 08:06:15 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl